2018-04-26

Klassfråga av Sven-Hugo Mattson

Frågan om vår planets uppvärmning är en klassfråga. Ändå talas det inte så mycket om just det. Det är de rikaste människorna och de rikaste länderna som gör av med mest växthusgaser. Det är de rikaste som flyger, som har bil och äter mest kött. Det är främst de fattiga som drabbas av översvämningar, bränder och förödande stormar. De fattigaste har inte samma chanser att komma bort från oväderen. Se New Orleans
   Med detta för ögonen borde vi höja priserna för det som är på väg att föröda vår planet. Mitt förslag är att göra det som avger växthusgaser, flygresorna, bensinen och köttet, dubbelt så dyrt. Säg att vi gör detta inom 7 år så har den enskilde möjlighet att ställa om. Eftersom detta också kommer att drabba de fattigaste kan vi kompensera genom att höja upp grundavdraget. I övrigt skall vi inte skatteväxla.

Tre sätt
Det finns tre sätt att få ner växthusgaserna. Tekniken är en bra grej. Vi ser nu hur bilismen inom några år kan drivas med el istället för med fossil. En varning här är att det är långt mer än bilens avgaser som är farligt. Det krävs mycket energi och användning av farliga saker när bilen tillverkas och skrotas. Bilen kräver asfalt och partiklarna kommer att finnas kvar. För det andra måste den enskilde ta ansvar för sina utsläpp. Här ser jag knappast någon framgång. Jag ser hur vi, även jag själv, lever ungefär som vi gjort. Människor flyger som aldrig förr, vi har ungefär lika många bilar som tidigare och vi färdas i dem som aldrig tidigare. Däremot åt vi mindre kött 2017 än året innan, om än marginellt. Detta är hoppingivande, det är framförallt de unga som i högre utsträckning är vegetarianer och veganer. Enligt uppgift har eleverna på Spyken i Lund två vegetariska dagar i veckan. Det här talar för att vi kommet att äta allt mindre kött i framtiden.

Politiken måste ta ansvar
Det tredje sättet är att politiken tar sitt ansvar, att de som är satta att bestämma vågar ta tag i frågan. Tyvärr ser jag inte heller här någon trend på detta. Det är ju politiken som gör att vi ligger illa till. Det är en majoritet som har sett till att vi bygger mycket mer väg än järnväg, det år politiken som rätt ständigt höjer kollektivtrafiktaxorna. Det är politiken som inte inför köttskatt trots att köttet kräver stora resurser. Jag tycker självklart att vi skall vara aktsamma om den goda jorden, men om vi inte diskuterar köttets enorma behov av jordresurser blir det fel.

Dubbelt så dyrt

Jag är så klart klar över att ingen kommer att höja med de tal jag skriver ovan. Jag bara redovisar vad jag tror är nödvändigt. Eftersom det är de rika som gör av med mest växthusgaser kommer vi att fortsätta skräpa ner. De rika kommer fortsatt att ha råd.
   De pengar vi får in genom höjda priser måste vi använda för att reparera de skador som uppstår och kommer att uppstå. Här måste vi också vara solidariska med de länder som råkar värst ut.

Inga kommentarer: