2018-05-10

Framgafflat – om cykel och trafik: Om byggbolag som trafiksäkerhetsrisk och om elcykel av Ulf Nymark

yhetsrapportering från bilistperspektiv
Så här rapporterade Sydsvenskan för en tid sedan om en trafikincident.
   ”En person cyklade strax före lunch in i en bildörr längs med Olshögsvägen i Lund. … Det ska handla om en bildörr som öppnats plötsligt, utan att cyklisten var beredd på detta.” Här läggs skulden för olyckan tydligt på cyklisten. Det är illa att cyklisten är så oaktsam att hen cyklar in i den stackars bilistens dörr! Så framställer texen det.
   Jag menar att skildring av detta händelseförlopp borde, rent objektivt, beskrivas ungefär som följer:
   ”Strax före lunch öppnade en bilist på Olshögsvägen sin bildörr utan att ta hänsyn till och ge akt på förbipasserande fordonstrafik. En cyklist drabbades av denna bilistens oaktsamhet och körde in i bildörren.”

Cyklister på trottoarer och gångbanor
Det klagas ofta och med rätta på att cyklister cyklar på trottoarer och gångbanor. Mera sällan hörs klagomål på att fotgängare använder sig av cykelbanor. Fast det är enligt min mening betydligt vanligare än att det cyklas på trottoarer. Denna min uppfattning får nu stöd av en undersökning som gjorts i Stockholm. Gång- och cykeltrafik studerades på två broar – Danviktullsbron och Liljeholmsbron. Studien visar bland annat att konflikter mellan cyklister och fotgängare inträffade oftast så fotgängarna gick på cykelbanan. Det var inte lika vanligt att cyklisterna cyklade på gångbanan. (VTI Aktuellt nr 1 2018)

Byggbolaget Peab utsätter cyklister för stora trafikrisker
På Dalbyvägens södra cykelbana, strax innan motorvägen, har bolaget, som bygger ett nytt hus intill cykelbanan, spräckt upp asfalten med för cyklister livsfarliga kanter, gropar och upphöjningar. En cyklist som kommer i normalfart (eller fortare) utsätts för överhängande risk att förlora balansen och cykla omkull, i synnerhet en cyklist med last av barn eller gods.
   Så har de sett ut sedan början av året. Den i mitten av mars kontaktade jag kommunens gatukontor, som helt klart slog fast att ”så här får det inte se ut”. Kommunen kontaktade byggbolaget och påtalade att cykelbanan måste återställas i sitt ursprungliga och trafiksäkra skick. Ingenting hände. Jag kontaktade kommunen igen. Kommunen kontaktade byggbolaget. Ingenting hände. Och ytterligare en omgång på samma sätt. Fortfarande har ingenting hänt. Det är varken mer eller mindre skandal att det är möjligt för ett byggbolag att systematiskt och medvetet i nära nog ett halvår utsätta trafikanter för så stora risker utan att det medför någon som helst form av sanktion från kommunens sida.
 

 
Elcykel – Nishiki Pro SLE- G
Min tramphoj Nishiki 601 City Hybrid (inköpt 2009), och jag har nu rullat fram ca 3675 mil tillsammans. Vi börjar bli lite slitna, båda två. Därför har jag nu kompletterat 601:an med en elcykel, Nishiki Pro SLE-G.
   Det är ett helt fantastiskt fordon! Aluminiumram med invändig vajerdragning, 8-växlar, försedd med Yamaha Power PW centermotor, Shimanos hydrauliska skivbromsar. Den klart bästa fordonsinvesteringen jag gjort! Nu ska de kraftiga motvindarna minsann få på tafsen!

Elfordonsbidrag
Jag skäms förstås inte för att tala om att staten subventionerar detta inköp med 25 procent. Det är klokt använda pengar av staten. Den 7 maj på morgonen ansökte jag hos Naturvårdsverket vi nätet om elfordonsbidraget. Den 7 maj på eftermiddagen, alltså samma dag, fick jag via epost besked om att min ansökan var beviljad! Inte vet jag om handläggaren på verket blev så begeistrad över mitt val av just detta häftiga fordon så hen släppte allt annat hen hade för händer och på studs beviljade mej bidrag, eller om det är normalt med så snabba beslut. Hur som helst: effektiv statliga förvaltning är det under alla omständigheter.

Inga kommentarer: