2018-05-10

Samarbetet Lund - Staffanstorp om bebyggelse på åkermark söder om Höje å av Gunnar Stensson

På styrelsemötet för Höje å vattenråd den 8 maj tog ordföranden Björn Abelsson, S, upp planeringssamarbetet mellan Lunds och Staffanstorps kommuner om eventuell bebyggelse på åkermarken mellan Sankt Lars och Trolleberg i Staffanstorps kommun för att säkra befolkningsunderlaget när Lunds Södra station ska tas i drift 2024. Han påpekade att bebyggelsen har rekommenderats av länsstyrelsen, vilket är ovanligt.
   Det gav mig tillfälle att redogöra för det kompakta motståndet mot att bebygga den förstklassiga åkermarken bland dem som är bosatta i Flackarp intill Möllan och Sankt Lars begravningsplats. Bebyggelseplanerna strider mot principerna för Lunds grönprogram.
   Staffanstorps kommun borde i stället utveckla Hjärup där stationen nu är föremål för en genomgripande ombyggnad inför snabbspåren och samarbeta med den angränsande befolkningstäta Lomma kommun.
   Befolkningsunderlaget för Lunds Södra tillgodoses genom utbyggnaden av den nya stadsdelen Källby på gammal industrimark.
   Ingen kommenterade min redovisning, men ansvariga kommunpolitiker från både Staffanstorp och Lomma var närvarande.

Inga kommentarer: