2018-05-10

Till dem som ska komma efter oss av Gunnar Stensson

I sanning: jag lever i onda tider!
Rättframt tal har blivit dårskap. En slät panna ett tecken
på sinnets hårdhet. Om någon skrattar
så visar det att han inte hört
den skrämmande nyheten.
Bertholt Brecht
 

Hur ska man kunna skriva om kastanjernas vita blomljus och maskrosornas livsbejakande fägring på ett döende jordklot som domineras av Donald Trumps hatsvullna ansikte?
   Donald Trumps beslut att säga upp kärnenergiavtalet med Irak är ett svek mot fredskrafterna i Iran, EU, Storbritannien, Ryssland och Kina som tillsammans förhandlat fram avtalet. Beslutet är ett hot mot mänskligheten vars konsekvenser är omöjliga att överblicka.
   Den saudiska diktaturen jublar. Netanyahu sprider föråldrade och förfalskade dokument för att stöda Donald Trumps beslut och låter Israels soldater skjuta prick på palestinska civila utan att någon tycks orka bry sig frånsett den israeliska tidningen Haaretz. De illegala israeliska kärnvapnen skälver av längtan att sprida förintelse.
   I USA har en torterare utsetts till ny CIA-chef. Till och med en Natoförespråkare som Carl Bildt uttrycker oro.
 

 
Samma dag som Trump sviker kärnenergiavtalet med Iran sitter Peter Hultqvist, S, i Pentagon och undertecknar ett avtal om militärt samarbete med USA och Finland. Det hela avslutas med en grotesk parad av amerikanska soldater med brösten täckta av glittrande medaljer och knasiga uniformsmössor neddragna i pannan.

Här hemma försöker de svenska partiledarna överträffa varandra i hårdhet mot invandrare, splittring av familjer och jakt på ensamma barn i sin snikna lystnad efter den främlingsfientliga majoritetens röster.
   Den svenska ekonomin är god och glupska konsumister trängs på Nova – förbannade över åsynen av en och annan tiggare.
   Statsminister Löfven fortsätter den hårda flyktingpolitiken i väntan på en gemensam EU-uppgörelse utan att antyda att en EU- uppgörelse innebär en ännu hårdare flyktingpolitik, styrd av mer eller mindre fascistiska högerpolitiker.
   För närvarande är antalet flyktingar 60 miljoner och antalet ökar på grund av de tusentals som flyr folkmorden i Syrien och Jemen och den globala ökenspridningen. Snart iscensätts kanske en ny förintelse för att lösa ”flyktingproblemet”.
   Under tiden ökar användningen av fossilt bränsle medan temperaturen stiger. Kalifornien föröds av torka och stigande havsnivå samtidigt som Donald Trumps kapitalister ökar oljeutvinningen för att tjäna pengar.
   Krossa imperialismen! ropade aktivisterna i den amerikanska fredsrörelsen och de som solidariserade sig med dem i världens olika Vietnamrörelser för 50 år sedan. Krossa imperialismen! Och den krossades. Den amerikanska armén och dess medlöpare lämnade Saigon i panik 1975.
   Samma paroll aktualiserades när USA invaderade Irak – men massdemonstrationerna förmådde inte förhindra den alltjämt pågående katastrof som invasionen utlöste och som Donald Trump och Netanyahu nu försöker utveckla till ett globalt harmageddon jämförbart med det som utlöstes av Hitlers svek mot Münchenöverens-kommelsen 1938. Krossa imperialismen!

Det finns ett motstånd mot tyranniet. Världens regeringar protesterar mot USA:s svek.
   Motståndarna till den hänsynslösa svenska flyktingpolitiken höjer sina röster i de socialdemokratiska organisationerna och kräver permanenta uppehållstillstånd för flyktingar och möjlighet till familjeåterförening.
   Vi kan alla göra motstånd genom att ansluta oss till SSU, S-kvinnorna, Tro och Solidaritet, S-studenterna eller HBT-Socialdemokrater.
   Eller till den historiska svenska fredsrörelsens organisationer.
   Man kan också arbeta aktivt för Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det folkliga motståndet mot tyranniet lever och kan leda till seger.

Inga kommentarer: