2018-05-10

Staten Israels bildande: ”Döda varje arab ni träffar på ….”
av Ulf N


Den 14 maj firar staten Israel 70-årsminnet av statens bildande. Bildandet föregicks av en rad våldsdåd utförda av de judiska terrororganisationerna Irgun och Lehi (den s k Sternligan), ofta tillsammans med den judiska militära organisationen Haganah, som efter utropandet Israel övergick till att bli den nya statens krigsmakt. Våld, etnisk rensning och ockupation har sedan dess gått som den röda tråden i Israels historia fram till idag.

Deir Yassin-massakern
År 1946 utförde Irgun ett terrordåd mot hotell King David i al-Quds/Jerusalem. 91 personer dödades och ett femtiotal skadades. Den 9 april 1948 attackerade Irgun, Lehi tillsammans med Haganah en attack på den försvarslösa palestinska byn Deir Yassin. Minst 100 personer, varav 30 spädbarn massakrerades.

Etnisk rensning av Haifa
Senare i april genomförde Haganah och Irgun en gemensam attack mot den palestinska delen av hamnstaden Haifa, bebodd av ca 50 000 palestinier. Operationen kallades ”Rensning av surdegen”. Attacken var ur judisk synpunkt framgångsrik: den palestinska befolkningen i Haifa fördrevs. Senare fördrevs den palestinska befolkningen från andra städer såsom Nasaret och Acre. Jaffa intogs den 13 maj.
   Under våren 1948 fördrevs eller flydda sammanlagt ca 700 000 palestinierna från sina städer, byar och marker. Flyktingarna och deras ättlingar har aldrig fått återvända.

Följer inte FN-beslut
Den judiska och demokratiska staten Israel föddes således ur våld, etnisk rensning och ockupation av palestinsk mark. Ockupationen av palestinska områden, inklusive de facto-annekteringen av östra al-Quds/Jerusalem består. Under 70-år har Israel hårdnackat nonchalerat internationell rätt och trotsat alla FN-beslut om att låta flyktingarna återvända och att avsluta ockupationen.

al-Nakba-dagen 15 maj
Varje år den 15 maj uppmärksammar palestinierna fördrivningen, al-Nakba – den stora katastrofen. I år har inför al-Nakba-dagen i år har  demonstrationerna pågått i flera veckor. Demonstrationerna gäller flyktingarnas rätt att återvända, mot den israeliska ockupationen och för de palestinska folkets rätt till en egen stat. Som framgått av massmedia har den israeliska ockupationsmakten närmast slentrianmässigt dödat och sårat ett stort antal demonstrerande palestinier, varav flera barn.

BDS-kampanjen
För att stödja palestiniernas krav på att Israel ska lämna de ockuperade områdena kan vi här i Sverige och Västeuropa aktivt delta i och sprida information om den s k BDS-kampanjen, som stöds av 170 olika palestinska organisationer. BDS står Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner. Bojkotten gäller att inte köpa israeliska produkter så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår. Desinvestering innebär att företag, banker etc drar tillbaka investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner innebär att stater och internationella organisationer ska genomföra sanktioner genom handelshinder, förbud mot militärt samarbete och begränsningar i diplomatiska förbindelser.
   70 år av israeliskt förtryck och förnedring av det palestinska folket är 70 år för mycket. Det måste få ett slut – och ett slut kan endast komma till stånd genom att omvärlden agerar.

Not: Citatet i rubriken är hämtat från befälhavarens för de judiska styrkornas i ordern inför den etniska rensningen av Haifa våren 1948. Källa: Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man”, 2012          

Inga kommentarer: