2018-10-25

I skogkanten/Vanaprashta: Ingen tror på ”apokalyps” i vår tid av Staffan Lindberg


 
Det är väl bara Jehovas vittnen och andra sekteristiska extremister som tror att världen ska gå under. Vi andra är för upplysta och sekulariserade för det.
   Klimatförnekarna blir visserligen färre och färre. Men el-bilar och fossilfri omställning går inte fort nog för att stoppa den globala uppvärmningen. Nu får vi rikta in oss på de skador som uppstår och kan uppstå. Det blir till uthärda och göra så gott vi kan. Översvämningar, torka och höjning av havsytan. Var ska vi göra av alla miljöflyktingar från tropikerna?
   Det här orkar man inte tänka på utan att bli halvt galen. Det är kanske mer begripligt att vi inte förstår finanskapitalismen med dess snabbt ökande ekonomiska ojämliket, som undergräver demokratin och är kopplad till miljöförstöringen. Vi har det ju bra i världens minst fattiga land, nya bilar, sommarstugor och restaurangmiddagar.
 

 
Läs Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra! Lägg till kunskapen om den växande småföretags-/ egenföretagssamheten och vad den gör med facket. Detta är en nödvändig civilisationskritik. 

Inga kommentarer: