2018-10-25

USA-bolag vill bygga vid Höje å

Promenad från St Lars vårdcentral till St Lars begravningsplats
   Samling söndagen den 28 oktober klockan 14.00 vid St Lars vårdcentral

Byalagsmöte i ABF-lokalen, Sunnanväg, måndagen den 29 oktober klockan 19.00
På dagordningen:
 • Gårdagens promenad till St Lars begravningsplats och det amerikanska investmentbolaget Starwood Capital Group som vill bygga på åkermarken mellan begravningsplatsen och Klostergården.
 • Lunds översiktsplan och arbetet med den kommande detaljplanen för Källby-områdets utbyggnad.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: