2018-11-01

FN:s förbud mot kärnvapen av Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser,


 
Så länge kärnvapen finns är det bara en tidsfråga innan de används. Det finns inga kärnvapenkrig med begränsade skadeverkningar. Mänskligheten vill överleva. Nobels fredspris gick därför 2017 till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för arbetet med ett FN-förbud mot kärnvapen. Avtalet antogs i juli 2017 med ett massivt globalt stöd från 122 länder, däribland Sverige, och träder i kraft globalt när det ratificerats av minst 50 länder. Förbudet blir bindande för varje enskilt land som ratificerar.
   Sverige har i det förflutna internationellt haft en pådrivande roll i frågor om nedrustning av kärnvapen. SIFO:s opinionsundersökning från 2017 visade också att 86 % av svenskarna vill att Sverige skriver på och ratificerar kärnvapenförbudet. Vår utrikesminister Margot Wallström har förordat att Sverige skriver på. Saken verkar ju vara klar – vad väntar vi på?
   Jo, vi väntar på en utredning tillsatt av regeringen som ska läggas fram den 31 oktober, vilken ska ge vägledning om Sverige ska skriva på. Tillfällighet eller ej, men utredningen tillsattes efter att USA:s försvarsminister James Mattis öppet hotat Sverige med försämrat försvarssamarbete mellan våra länder om vi skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.
   Sveriges nationella suveränitet och geopolitiska läge kräver ett självständigt svenskt beslut. En överväldigande majoritet av svenska folket önskar att inget land ska behöva agera avfyrningsramp eller måltavla för kärnvapen. Det är bara att låta den svenska demokratin verka.
Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Kärnvapengrupp"

Väntan förtsätter Följande text finns på regeringens webbsida:
Förlängning av utredaren Lars-Erik Lundins uppdrag om kärnvapenförbudskonventionen
Efter samråd med utredaren Lars-Erik Lundin har utrikesminister Margot Wallström beslutat om nytt slutdatum för utredningen om konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 21 januari 2019.
   Bakgrunden till beslutet är att utredarens direktiv innehåller en rad breda komplexa frågeställningar inom tre huvudområden – konsekvenser på andra nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter.
red
Mer att läsa om avtalet:

Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons »

Nuclear Weapons Ban Monitor on the way »

Nuclear Weapons Ban Monitor »

UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (full text) »

Inga kommentarer: