2018-11-01

Nedskärningskvintetten: Vi struntar i rättvis handel!
av Ulf Nymark


 
Det nya styret i Lund, Nedskärningskvintetten, föreslår nu att Lund inte längre ska vara en Fairtrade City, vilket Lund har varit i drygt 10 år. Kommunen ses som något av ett föredöme bland de andra av de 72 Fairtradediplomerade kommuner som idag finns i Sverige. (Totalt finns över 2000 Fairtrade City i världen).
Vad innebär är Fairtrade City? Och vad innebär Fairtrade?

Vad är Fairtrade?
Fairtrade handlar om att verka för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.
   Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Vision för rättvis handel
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
   Det handlar alltså inte om bistånd, utan om handel på rättvisa villkor. Fairtrade innebär – för att uttrycka det kortfattat – ekonomisk, social och miljömässig utveckling för producenter och arbetare fattiga länder.

Fairtrade-certifiering
För att en produkt ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
 
 
För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt.
   För till exempel kaffe-, kakao- och sockerodlare med egen mark är istället råvarupriset avgörande. Betalningen ska minst täcka produktions-kostnaden och samtidigt ge möjlighet till hållbara investeringar på både kort och lång sikt.

Fairtrade i Sverige
För den övergripande Fairtradeverksamheten i vårt land svarar Fairtrade Sverige.
   Fairtrade Sverige består av en ideell förening och ett bolag. Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening där ett 40-tal organisationer ingår, t ex Svenska Kyrkan, Scouterna, Röda korset, LO, Konsumentföreningen Solidar i Stockholm m fl. Föreningens inkomster består förutom av medlemsavgifter av stöd från Konsumentverket och Postkodlotteriet. Föreningen har till uppgift att sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade.

Licensieringsföretag
Fairtrade Sverige AB har bl a till uppgift att licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Det är ett icke vinstdrivande företag. Allt eventuellt överskott återinvesteras alltid i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals verksamhet. Bolaget ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska Kyrkan.

Vad är Fairtrade City?
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Brett lokalt engagemang
Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, ges hög prioritet. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig sammansättning från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och arrangeras informationsinsatser om rättvis handel samt att dokumentera dessa.
   I styrgruppen för Fairtrade City i Lund finns representanter för bland annat livsmedelshandeln, Svenska Kyrkan, Lunds universitet, IM, ABF, Handelsföreningen m fl samt förstås Lunds kommun.

Rättvis handel i Lunds kommun
I Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko II, finns målsättningen att kommunen kontinuerligt ska öka andelen upphandlade och inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta. Målsättningen kan förefalla lite lam, men mot bakgrund av att inköpen redan ligger på en mycket hög nivå är det ändå en ganska vass målsättning. Under 2017 låg inköpen av rättvisemärkt kaffe, kakao, bananer, vitpeppar och svartpeppar på 90% eller däröver

Varför vill kvintetten sluta med Fairtrade
Varför vill då Nedskärningskvintetten dra sig ur samverkan för rättvis handel och inte längre vara en Fairtrade City? Det handlar i varje fall inte om att göra stora ekonomiska besparingar. Kommunens kostnader för att vara diplomerad Fairtrade City och delta i det lokala arbetet för rättvis handel var ca 180 000 kronor förra året. Den största posten i den summan utgörs av en 20% tjänst som samordnare för rättvis handel.
   Jag kan inte få det till annat än att Nedskärningskvintetten tycker att det är oväsentligt under vilka villkor kommunens upphandlade varor produceras. Agenda 2030 existerar tydligen inte i kvintettens tankevärld.
   ”Orättvis handel, gärna för oss!” är mottot. Nu gäller det för alla som vill att Lunds kommun fortsatt ska stå för en rättvis och hållbar handel med producenter i länder med utbredd fattigdom, att på alla tänkbara sätt göra sin stämma hörd och protestera mot Nedskärnings-kvintettens förslag om att kommunen ska bli en Unfairtrade City!

PS. En företrädare för Nedskärningskvintetten har förklarat att hen är emot Fairtrade därför att LO ”äger och driver” Fairtrade Sverige. Detta påstående är naturligtvis lika tossigt som att påstå att Kiwa AB, som bl a utför Kravcertifieringar, skulle äga och driva den ekonomiska föreningen Krav. Mera om Fairtrade Sverige »
DS

1 kommentar:

Stig Henriksson sa...

Hej; frågor från taigan:
Hur ställer sig S till att lämna FTC och hur motiverar de sitt ställningstagande?