2018-12-13

Klostergården får nya bostäder och Sankt Lars urbaniseras av Gunnar Stensson

För ett år sedan brann gatuköket vid Stattenavägen öster om Klostergården (DJ burgare, senare KG burgare). Många saknar det.  Chansen till ett sent kvällsmål försvann.  Brandorsaken är ännu inte känd. Nu planerar LKF och HSB två bostadsprojekt. Bilparkeringen ersätts av ett underjordiskt garage. I början av 2000-talet ville Larry Andow, S, bygga ett stort hus där som en sorts entré till Klostergården som han tyckte var osynlig i all grönskan.
   I Sankt Lars planeras 80 nya bostäder och ett trygghetsboende där centralköket en gång stod. Under sommaren har vi med bävan sett den väldiga avgrund som uppstod i hjärtat av Sankt Lars när det revs. Det såg ut som kratern efter en kvartersbomb under andra världskriget. Man kunde bland annat skönja öppningar till tunnelsystemet under Sankt Lars. Det var en relativt ny byggnad; jag känner Klostergårdsbor som var med och byggde.
   Dessutom tillkommer ett gång- och cykelstråk längs Sankt Larsvägen. Det är välkommet eftersom trafiksituationen där är svår och farlig, särskilt vid rusningstid omkring klockan 8 och 16. Ungefär 2000 personer passerar då, i bilar, bussar eller på svajande cyklar. Nattetid är hela området ödsligt, vilket kan verka skrämmande.

Inga kommentarer: