2018-12-13

Tack för i år, slut för i år

Så var det dags att avsluta 2018 års VB-årgång. En liten tillbakablick kan kanske vara på sin plats.
   När VB startades 1975 var Lund ganska unikt genom att vara en av de största städerna som saknade lokalt utgiven tidning. Ambitionen bakom VB-starten var att på sikt råda bot på detta. VB som tryckt tidning kulminerade 1980 med en prenumererad upplaga strax under 1100. Vid denna tid var gränsen för presstöd upplagemässigt satt till 2000. Man kan kanske säga att man kom halvvägs men inte längre. VB har inte kvar denna ambition och Lund är inte ett dugg unikt idag, det finns drösvis med städer utan lokalpress. Tryckt press är på väg att bli ett avslutat stadium överhuvudtaget, man kan kanske säga att VB följt om inte efter så före den trenden.

Det första val som hölls efter VB:s startande var 1976. Riksdagsvalet skrev man inte alls om, det var Lund som gällde för hela slanten. Om kommunvalet fanns det många artiklar, Vpk som då ägde VB var i uppgångsfas så det fanns mycket att bevaka. Tidningen var dessutom på denna tid rubricerad ”som organ för Vpk”, så vinklarna var ganska givna.
   Riksdagsvalet var dessutom ganska snabbt överståndet, man visste vem som vunnit redan dagen efter valet. Att borgarna vann var visserligen omvälvande men dock solklart. Om man jämför med tillståndet efter årets val där alla vann (enligt dom själva) men ingen förmår bilda en regering så måste man konstatera att politiken komplicerats något under åren som gått. Dessutom har bladet privatiserats sen dess så det är inte så noga med vinklarna. Kravet på ”vänstervridenhet” kvarstår dock oförändrat.

Det som också ändrats genom åren är att VB blivit gratistidning, fast bara på nätet. En sak som däremot inte ändrats är att varenda tecken som skrivits och redigerats i bladet har blivit till på ideell basis. Detta om något är häpnadsväckande och ovanligt.
   Ett enormt stort tack till alla de pennor och tangenter som bidragit! Ett lika stort tack till läsekretsen, vem ni nu är, kanske FRA vet men jag känner inte till er alla. Tack för ert intresse!
   Om ni är sugna så återkommer VB den 18 januari 2019 med sin 45:e årgång. Jag är sugen i alla fall! Men jag vill redan nu avisera att jag under våren kommer att inbjuda till en diskussion om VB:s framtid. Kanske når nuvarande modell till 50, men skall vi nå 100:e årgången så kommer det att krävas smärre förändringar och utveckling.
Med förhoppningar om goda helger!
Göran Persson (red)

Inga kommentarer: