2020-03-05

8 mars 2020

I vanlig ordning är det många arrangemang som vill uppmärksamma kvinnors villkor denna dag. Vill man ha överblick över alla så får man söka på nätet i allmänhet och Facebook i synnerhet.
   Här nedan finns två evenemang från Lund och två från Malmö.


Lund


 
Feminismen har inte gått för långt, vi har inte gått långt nog!
Den 8 mars arrangerar Vänsterpartiet Lund och Ung Vänster Lund en manifestation på Stortorget.
   I alla kvinnors liv och vardag är patriarkatets förtryck närvarande. I Lund liksom resten av Sverige drabbas kvinnor när det genomförs stora nedskärningar i välfärden. För av alla kvinnor som arbetar i Sverige idag, jobbar 4 av 10 i välfärden. Kanske är du som läser detta en av dem. En av alla dem som känner av nedskärningarna i vården, skolan och omsorgen.
   Nu måste vi stoppa välfärdskrisen. Därför är huvudparollen för årets 8 mars Vi behöver välfärden - Välfärden behöver oss!
   Under manifestationen kommer tal hållas från både Vänsterpartiet och Ung Vänster.
Söndag 8 mars kl. 14:00–15:00
Stortorget, Lund
Läs mer på Facebook »
 

 
Demonstration: Åttonde mars – internationella kvinnokampsdagen!
Åttonde mars instiftades för att uppmärksamma kvinnors kamp, för att under en day lyfta hela den feministiska kampen och det är återigen det vi demonstrerar för. Omkring oss så är det samma problem nu som då: mäns våld mot kvinnor, kvinnors lägre lön, sämre sjukvård, sexuella trakasserier på stan och sexuellt våld i hemmet.
   Vi samlas för att vi vet att vi behöver bekämpa patriarkatet som system, och att detta system är sammanflätat med kapitalism och rasism. Vi är en del av en världsomspännande rörelse som kämpar i Rojava, latinamerika, Sverige och överallt annars. Kom med!
   Vi vill i vår demonstration knyta an till olika kamper, från antifascistisk kamp i Chile och Rojava, till kampen mot sexuellt våld, för makten över vårt arbete, till #metoo och så mycket mer. Är du engagerad i något sådant? Kontakta oss!
* Med kvinnor menar vi såklart alla som identifierar sig som kvinnor.
Söndag 8 mars kl. 13:00
Stortorget, Lund
Läs mer på Facebook »

Malmö


 
Feminism underifrån - krossar patriarkatet
Det pågår ständigt feministiska kamper världen över. Idag står vi tillsammans i solidaritet med varje grupp och individ i kampen mot patriarkatet.
   Från strider för rättvisa löner i Malmö och kampen mot islamofobi i Skurup till upproret i Chile och revolutionen i Rojava. Från kampen för rätten till abort och frigörelse för HBTQIA+ personer i Polen till motståndskampen i Iran och den ständigt pågående kampen för frihet i Sydafrika. Dessa är några få av alla de kamper och frågor som pågår just nu i vår rörelse.
   Vi skapar den här demonstrationen tillsammans. Ta med dina vänner och kamrater. Vi välkomnar initiativ innan under och efter demonstrationen. Vi ses på Möllevångstorget klockan 15.00 på internationella kvinnodagen.
Vi är kampen!
Söndag 8 mars kl. 15:00–18:00
Möllevångstorget, Malmö
Läs mer på Facebook »
 


 
En kamp för överlevnad – en strid för rättvisa: Kvinnokamp, klimatkamp!

Feminismen har inte gått för långt, vi har inte gått långt nog!
   I alla kvinnors liv och vardag är patriarkatets förtryck närvarande. Även så i klimatfrågan. Det är kvinnor som tar de största konsekvenserna av den klimatpåverkan som män är största orsaken till. Kampen för kvinnors säkerhet och rättvisa måste därför vara nära kopplad till kampen för klimatet.
   Slut upp med oss den 8 mars i internationell solidaritet för global rättvisa!
Söndag 8 mars kl. 10:00–20:00
Biograf Panora, Friisgatan 19 D, Malmö
Läs mer på Facebook »

Inga kommentarer: