2020-03-05

Elevhälsan viktig i coronavirusets tid

Kommunernas insatser för elevernas hälsa varierar och skolornas information är ofta svårtolkad, påpekar Emma Leijsne i en artikel i Sydsvenskan 27 februari med rubriken Elevhälsan – skolans vita fläck.
    ”Vad gäller privat drivna skolor finns ingen information alls. De privata skolornas ekonomi är sekretessbelagd och därför kan man inte se något alls om hur de använder sina pengar, inte ens på koncernnivå.”
SDS 27/2 

Inga kommentarer: