2020-10-22

Häradshövdingen av Ann Schlyter

 I förra numret av Veckobladet skrev jag om kvarterets Häradshövdingen och om det förslag till inriktningsbeslut för planeringen av en kongresshall med mera, som skulle behandlas på byggnadsnämndens kommande möte. Jag lovade att rapportera, så det gör jag även om det är beklämmande. 
   Beslutet innebär att en programfas som tidigare beslutats och som skulle möjliggöra visst inflytande för lundaborna avskaffades. Inriktningsförslaget beslutades och dess mycket flexibla riktlinjer ligger nu till grund för de planer kommunen och Skanska ska utarbeta. 


Drönarbild över stadsbilden sett från söder,
planområdet är markerat med orange linje.

 

Skanska kommer säkert inte att få sitt 17 våningshus, men högt blir det: ett yrkande om högst sex våningar röstades ner. Grönytan söder om gamla Tingsrätten kommer att bebyggas, och ett tvåvånings underjordiskt garage kommer att byggas. Gamla Tingsrättens stora sal kommer att bevaras och byggas in i ett komplex, men resten av Westmans vackra tingsrättsbyggnader kring en innegård kommer att rivas. Anledningen till det är att man inte kan bygga garage under befintliga hus.
   Betongpartierna s och m fick med sig alla i femklövern utom FNL. Som alternativ till en programfas för demokratiskt inflytande beslöt de att Skanska och kommunen ska ta fram tre olika förslag att välja mellan. Det kanske låter bra, men om hela inriktningen är galen hjälper det ju inte att få välja mellan variationer i gestaltningen.
   FNL som det mest bilvänliga partiet i kommunen var naturligtvis för garaget med vad det innebär av rivningar och trafik. De ville inte heller bevara grönytan söder om gamla Tingsrätten. Men i övrigt kunde de enas med vänsterpartiet och miljöpartiet om yrkanden, som ju tyvärr röstades ner.
   När byggnadsnämnden hade sitt möte hade vi fått nyheten om att det ska byggas ett kongresscentrum på Brunnshög. Ett utmärkt förslag som borde inneburit en helt ny inriktning för kvarteret Häradshövdingen. Men se det fick vi inte ens diskutera, eftersom kongress eller inte ansågs vara ett beslut som byggnadsnämnden inte skulle ha synpunkter på eftersom det beslutats av Kommunstyrelsen.

Inga kommentarer: