2020-10-22

Säkra trappor till och från bron av Gunnar Stensson

 

Slänterna ned till den nya gångbron över Höje å intill brobygget var branta och slippriga. Förra veckan klagade Anna och sa att ”de måste göra något åt dem”.
   Det har de gjort nu. På båda sidor om bron är en sorts trappa av färskt trä med räcke placerad. Ingen behöver halka omkull längre.
   Däremot väntar vi ännu på att passagen under bron söder om ån ska öppnas så att järnvägsbarriären inte längre stänger Klostergårdsborna ute från dammarna.

Inga kommentarer: