2020-10-22

Vipeholmsanstalten av Gunnar Stensson

 Vipeholm har en mörk historia som anstalt för personer med psykiska funktionsnedsättningar. På den tiden kallades de obildbara sinnesslöa. Även barn fanns där, också barn under skolåldern. Den yngste var ett år gammal. Idag rapporterar radioekot om Vipeholms historia, som lundaforskaren Elin Dominell skrivit en doktorsavhandling om.
   På 1940-talet beslöt Medicinalstyrelsen genomföra det så kallade kariesexperimentet på Vipeholmsanstalten. Karies ansågs vara ett folkhälsoproblem och de ”obildbara sinnesslöa” kunde användas som försökspersoner. De utgjorde nämligen enligt tidens synsätt en icke önskvärd del av det svenska folket.
   Experimentet gick ut på att pröva vad som hände med tänderna om man stoppade i försökspersonerna massor med socker och godis.  Många av barnen blev glada när de fick hur mycket godis som helst, men somliga blev sjuka och kräktes. 

 


 

Experimentet, som pågick från 1947 in på 1950-talet, blev framgångsrikt: alla försökspersoner fick karies och somliga förlorade alla sina tänder. Så var det bevisat att kola inte var bra för tänderna.
   På Vipeholmsanstalten, som existerade in på 1970talet, fanns en stormavdelning där de sjukaste patienterna utsattes för mycket våld.
   När jag på 1990-talet ingick i Lunds nya Utbildnings-nämnd var Vipeholm en gymnasieskola. Vår politik gick ut på att de fyra kommunala gymnasierna – Katte, Spyken, Vipeholm och Polhem – skulle vara likvärdiga och ha både teoretiska och praktiska program. När det fria valet genomfördes minskade antalet elever på Vipeholm eftersom skolan ligger i Lunds periferi. Vi utformade specialprogram för att motverka elevflykten, men det hjälpte inte.
   Nu är gymnasieskolorna segregerade. Vipeholm har enbart praktiska program. Den som söker ett praktiskt program har bara ett val. Vipeholm. Men även Vipeholm har haft framgångar. Jag minns hur glada alla var när elever från Vipeholm serverade på Nobelmiddagen.

Inga kommentarer: