2008-05-29

Fångat i flykten
av Nidhögg

Min vän ekorren Ratatosk, har denna vår ständigt levererat spännande nyheter från det av Rörelsen starkt präglade HSB. Återigen är det bevisat att verkligheten då och då överträffar dikten. Jag ska inte gå in på detaljer i detta rörelsedrama – de har vi med stigande förundran tagit del av i de stora morgondrakarna.

Självlönesättning
Draken vill här därför bara konstatera att Larry Andow & Co tagit ett steg bortom den individuella lönesättningens begränsande horisont. Man har konstruerat självlönesättningens princip. När Andow satte lönen för verkställande direktören fastställde han också sin egen lön. Detta är en modell som är väl värd att pröva på hela arbetsmarknaden: varför inte börja med sjuksköterskorna och låta dem sätta sin närmsta chefs lön? Sjuksköterskornas lön blir sedan en i förväg fastställd kvot av chefens lön. Klart som korvspad att detta leder till en positiv löneutveckling för sjuksköterskorna!

Doldisen Granqvist
Givetvis var det så i den skånska bostadskooperationen att Larry var identisk med HSB, dvs Larry = Han Som Bestämmer. Det vittnar den s-märkte styrelseledamoten Rune Granqvist om i ett uttalande: ”Vi litade på Larry!” I denna utsaga ska man också inläsa: ”Vi vågade inte säja emot Larry”! Granqvist fick i likhet med hela HSB-styrelsen i övrigt, inte ansvarsfrihet. Undrar just om detta får några konsekvenser inom socialdemokratin i sta’n: Granqvist är något av en doldis fast han är en av de ledande bland lundasocialdemokraterna: ledamot i s k arbetarkommunens verkställande utskott, gruppledare för s i renhållningsstyrelsen och – men där är rapporteringen från Ratatosk lite svävande - gruppledare för sitt parti i kommunfullmäktige.

Omsvängning inom s?
Granqvist tillhör väl knappast dem inom s-leden som går i spetsen för en miljövänligare politik. En omsvängning är dock sakta, sakta, men förhoppningsvis säkert, på gång inom socialdemokratin: i kommunstyrelsen sa s nej till Lidl på Norra Fäladen. Och inte nog med det: den bilkramande sossegruppen i Tekniska nämnden gjorde det också.

Namnbyten
Ryktet går om att Lidl ska sluta kalla sig Lidl. ”CO2-köp” lär bli det nya namnet. Bara för att visa vilken kundgrupp man vänder sig till: bilister som ger fullkomligt fan i hur kommande generationer ska klara av sin existens på klotet.
Och apropå namnbyte: Det sägs, återigen, att v-ledaren Ohly ska sluta kalla sig partiordförande. Fast sådana rykten ska man ju inte tro på.

Yttre godsspår
Ohlys partikamrater i Lund säjer nej till Miljöpartiets och Demokratisk Vänsters motion om en spårväg på E22-an mellan Malmö och Lund. Det är ett konsekvent ställningstagande: vill man, som v, prioritera det ur miljö- och klimatsynpunkt tämligen värdelösa yttre godsspåret (som skulle trafikeras med färre än två tåg i timmen!) blir det inga pengar över till miljönyttiga spårsatsningar. Ska man också dessutom, som v föreslagit i riksdagen, införa nolltaxa i kollektivtrafiken blir det knappast något kvar för investeringar i fordon och infrastruktur för kollektivtrafiken.
När vi ändå är inne på detta område: Lunds kommun har minsann kläckt en ”vision” för Lunds centrum. I denna ”vision” ingår att gräva ner en del av spåren vid Lund C. Efter att i decennier ha grävt ner gång- och cykeltrafik i mer eller mindre dunkla tunnlar under marknivån ska nu även tågen ner i underjorden. Varför är det alltid de miljövänliga trafikslagen som ska skyfflas ner i den skånska myllan?
Draken för sin del, vill varken ha bilar, tåg eller cyklar i underjorden. Ty där ska nu draken, som alltid hårt kämpat för rätten till lättja, etablera sitt sommaride för att i den fossileldade värmen lojt knapra på asken Yggdrasils förr så fräscha men numera halvruttna rötter.

Inga kommentarer: