2008-05-29

Sabba inte sjukförsäkringen!

Kampanj med e-vykort och namninsamling och manifestation 3 juni på Mynttorget.
Regeringen har lagt ett förslag kallat rehabiliteringskedjan. Egentligen innebär förslaget en åtstramningskedja med kraftiga försämringar för den som är sjukskriven.
Den sjukskrivne ska tillsammans med Försäkringskassan redan efter tre månaders sjukskrivning försöka hitta nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen, enligt förslaget. Efter sex månader ska den sjukskrivne prövas mot hela arbetsmarknaden.
Risken är stor att den sjukskrivne förlorar sin anställning redan efter ett halvt års ohälsa. Samtidigt är kraven på den enskilde höga medan få krav ställs de olika aktörerna inom rehabiliteringskedjan. Personer som har återkommande sjukperioder på grund av exempelvis en funktionsnedsättning riskerar att stå utan försäkringsskydd.
Riksdagen röstar om förslaget den 4 juni. Skicka ett e-vykort till de som ska rösta i riksdagen med uppmaning att vänta med att ta beslut i frågan. Uppmana att frågan först utreds i en blocköverskridande och parlamentarisk socialförsäkringsutredning.
Läs mer om kampanjen
Kampanjen genomförs av Handikappförbunden i samarbete med TCO förbund: ST, UNIONEN, SKTF, Lärarförbundet

Inga kommentarer: