2008-05-29

Tillsammans för Lunds skolor
av Gunnar Stensson

I Lund går nedskärningar före skolans behov. I Lund genomdriver man skolpengen utan att lyssna till vare sig föräldrar, lärare, rektorer eller annan skolpersonal. I skolpengens Lund ökar arbetsbelastning och osäkerhet för alla verksamma inom skolan. Nedskärningarnas Lund innebär större klasser och grupper, avskedade lärare, sämre modersmålsundervisning, minskad specialundervisning, neddragningar av skolkökspersonal, vaktmästare och skolvärdar.
Skolpengen försvårar planeringen, riskerar att slå ut yrkesprogrammen på Vipeholm och belastar rektorerna med en byråkrati som omöjliggör den pedagogiska ledning som är en förutsättning för en god skola. Lunds skolor befinner sig i fritt fall. En förändring är nödvändig. Och den måste ske innan det är för sent.
Som vårens debatt visat är alla eniga om detta: föräldrar och elever med varierande politisk och social bakgrund, skolledare, rektorer, lärare och övrig personal liksom fackliga organisationer som Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och andra som representerar skolpersonal.
Ansvariga är en liten grupp makthavare som vägrar lyssna och som driver igenom sina yrkanden, hur absurda de än bevisats vara, i stället för att i samverkan arbeta fram hållbara lösningar.
Något måste göras innan det är för sent. Den offentliga debatten på möten och insändarspalter nonchaleras liksom oppositionens kritik i nämnder och fullmäktige och protesterna från enskilda skolor och föräldragrupper.
Nu är det nödvändigt att föräldrar, elever, skolledare, lärare, modersmålslärare, skolor, fackliga organisationer och engagerade medborgare går samman för gemensam kamp. Tiden är kort. En demonstration för ökade resurser till skolan inför fullmäktiges budgetmöte om någon vecka kan ge eftertryck åt kravet på en ny skolpolitik. Fortsätter beslutsfattarna att blunda blir mer drastiska aktioner nödvändiga. Kanske en skolstrejk i samband med skolstarten i augusti.

Inga kommentarer: