2008-05-29

Vänsterpartiets budgetförslag
av Mats Olsson

På flera punkter överensstämmer det budgetförslag som vänstern lägger med det som socialdemokraterna presenterade i tisdags. Men på några viktiga punkter skiljer det sig:
1. Full kompensation till Lunds skolor och förskolor för borgarnas nedskärningar 2007-2009. Det skulle innebär en kvalitetssatsning på totalt 64,3 mkr kronor för att nå målet med förskolegrupperna, öka lärartätheten i grund- och gymnasieskola och kvalitetssatsa på Komvux (här har s 48 mkr tror jag).
2. + 5 mkr. Sänkt busstaxa: 10 kronan tillbaka. Detta beräknas kosta 5 mkr för Lunds kommun. Borgarna höjde förra året taxan från 12 till 15 kronor. Nu vill vi sänka till 10 kr, och månadskorten med motsvarande, samt återinföra pensionärsrabatten. Bra och billig kollektivtrafik är inte bara en miljöfråga, det är också viktigt ur fördelningssynpunkt, eftersom det är fler kvinnliga lågavlönade än manliga HSB-direktörer på bussen.
3. + 7 mkr. Återuppta satsningen på jämställda löner i Lund. Efter att 2008 ha skrotat projektet att jämställa Kommunals löner drar de nu också in pengarna till övriga anställda. Detta trots att de före valet 2006 dyrt och heligt lovade att fortsätta detta arbete om de kom till makten.
4. + 1 mkr. Sänk taxan i Kulturskolan. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer Kulturskolan att bli en exklusiv angelägenhet för barn med föräldrar som har råd. Detta är raka motsatsen till grundtanken med verksamheten.

Vi ser också möjligheter till besparingar i den borgerliga budgeten, som socialdemokraterna inte har upptäckt i sitt förslag. De enda nysatsningar som borgarna prioriterat sedan de kom till makten i Lund är på företagen. Näringslivenheten har fått mer pengar och en näringslivslots har inrättats som till exempel ska berätta för företagare att det är stadsbyggnadskontoret och inte vård- och omsorg som ska kontaktas om man vill söka bygglov. Att dra in denna onödiga funktion ger en besparing på 2,5 mkr.
Genom att avstå från att bygga en ny motorvägsavfart vid Tetra Pack sparar vi långsiktigt nästan 10 mkr om året, och direkt 2009 5,5 mkr på driftsbudgeten i form av insparade räntor och amorteringar.
Besparingarna räcker dock inte för att finansiera kvalitetssatsningarna i den kommunala verksamheten. Vi återställer därför med gott samvete 2006 års skattesats, + 40 öre. Detta har lundaborna betalat förut, i försvissning om att Lunds kommunalskatt används till något viktigt: att utveckla skolan och välfärden istället för att montera ner den.
Förslaget i sin helhet
Mats Olsson, vänsterpartiet

Inga kommentarer: