2010-08-19

Lokal till Lilla Teatern

DV-interpellation:

Lilla Teatern har varit, är och borde förbli en omistlig del av Lunds kulturliv. Föreningen Lilla Teatern har bedrivit sin verksamhet i snart 80 år. De sista 20 åren har verksamheten bedrivits i fastigheten vid Stortorget nr 1. Nu har Lunds kommun gett besked till Lilla Teatern om att de måste lämna sin lokal på grund av att fastigheten ska säljas.

Lunds kommun har såvitt vi vet inte erbjudit teatern nya lokaler.

Vi vill med anledning av detta ställa följande frågor till dig:

1. Kommer du att verka för att Lilla Teatern erbjuds nya och för dess verksamhet lämpliga lokaler?

2. Hur vill du stödja och uppmuntra de fria kulturföreningar som verkar i kommunen?
Sven-Bertil Persson, Ulf Nymark, Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: