2010-08-19

Mörka tankar inför valet av Lars-Anders Jönsson

Att rösta under yttre hot
Alliansen har haft tur. Den ekonomiska kris som kom under mandatperioden har något klingat av men Sverige har trots att många förlorat jobben trots allt klarat sig hyggligt. Nu tar alliansen poäng för detta trots att sysselsättningen i vår öppna ekonomi till största delen bestäms av utvecklingen hos våra kunder ute i världen. Samtidigt understryks att läget är fortsatt allvarligt. På så sätt skapas en bild av ett land hotat som i krig av yttre fiender. I en sådan situation har väljarna en benägenhet att sluta upp bakom regeringsalternativet.


Många i mitten är mycket nöjda med sin ekonomiska situation
Om vi har en arbetslöshet på 10 procent så har 90 procent sina jobb kvar och dessutom med mer pengar efter skatt och detta samtidigt som räntan har varit låg och prisökningarna hållits tillbaka av dämpad konjunktur. Villaägarna har dessutom genom ROT kunnat fixa till kåken och fått skattereducering med upp till 50 000 per individ.

Ända anledningen för väljare i mitten att gå från allians till röd-grön sida vore om de hade en stark solidaritetskänsla för dem som har drabbats av regeringens politik, de arbetskamrater som förlorat sina jobb, de som drabbats av sjukdom och hanterats illa i försäkringssystemet och ser hur utanförskapet trots löften om annat växer. Frågan är om det finns tillräckligt många i mitten som tänker så i denna tid av fixering på konsumtion och köpt lycka.

Bara sossarna kan vinna detta val
Under våren har tydliggjorts att alternativet innefattar vänsterparti och miljöparti. Därefter har väljarstöd flyttats från de röd-gröna till alliansen. I debatten ser man hur alliansen med framgång drar upp kommunistskräcken. Kunde Ohly och vänstern varit mer återhållsamma för att inte försvåra för sossarna att vinna väljare? Det är ju sossarna och Mona Sahlin som måste vinna över mittenväljare och därmed detta val. Ohly har bara att se till att inte hamna under fyra procent.
Mona Sahlin har inte lyckats visa på att det är hon och socialdemokratin som kommer att styra landet. Monas mjuka framtoning har inte varit rätt i just detta val. Göran Persson hade klarat denna uppgift bättre. Göran hade, på sitt i och för sig burdusa sätt, tagit bort all tvekan om vem det är som formulerar politiken. .

Extra val
De senaste opinionssiffrorna visar på att Sverigedemokraterna kan komma in i riksdagen. I det fall varken allians eller röd-gröna accepterar samarbete med SD och samarbete över blockgränsen är uteslutet måste en minoritetsregering bildas. I det fall den föreslagna minoritetsregeringen inte då får stöd av SD eller ett antal ledamöter från andra blocket faller förslaget och extraval måste hållas.
Det känns som om vi är på väg in i en ny tid, har vi blivit de européer som så många inom vänstern önskat?

Inga kommentarer: