2010-12-02

V i Lunds kommun: Erfarenhet och viss förnyelse av Gr

Som det framgått av dagstidningarna fick Vänsterpartiet, trots en liten valförlust, en hygglig utdelning när den kommunala oppositionen fördelade sina poster. Partiets förhandlare har tydligen varit duktiga men de andra partierna har nog också uppskattat V-representanternas insatser i nämnder och styrelser.
   Tidigare har Mats Olsson omvalts till kommunstyrelsen, med Hanna Gunnarsson som ersättare. I lördags nominerade partiföreningens medlemsmöte till de övriga uppdragen med följande resultat:
Byggnadsnämnden: Angelica Svensson, ersättare Anders Örbom
Tekniska nämnden: Per Woin, ersättare Ann Schlyter
Miljönämnden: Stefan Olsson, ersättare Sirwan Dabagh
Utbildningsnämnden: Daniel Stolt, ersättare Felicia Bromée
Barn- och skolnämnd Lund: Helene Alpfjord och Gösta Eklund, ersättare Ibrahim Kakahama
Barn- och skolnämnd Öster: Eleonor Pavlov, ersättare Erik Svensson
Kultur- och fritidsnämnden: Saima Jönsson, ersättare Lena Kronberg
Socialnämnden: Olof Norborg, ersättare Bengt-Göran Paradis
Vård- och omsorgsnämnden: Lars A. Ohlsson, ersättare Daniel Engelbertsen
Servicenämnden: Nita Lorimer
Kommunrevisionen: Nilla Bolding
Valnämnden: Ellika Sevelin
Kommunala p-bolaget: Gunnar Sandin
Kommunala bostadsbolaget: Clas Fleming
Kraftringen (Lunds energi): Ann Schlyter
Renhållningsstyrelsen: ersättare Sven-Inge Cederfeldt
VA Syds förbundsfullmäktige: ersättare Lars A. Ohlsson
Nämndemän tingsrätt: Ingrid Ridbäck, Maja Stolt, Azeb Wittzell
   Det cirka tretti deltagarna diskuterade flitigt men utan hårda ord. Av tidigare års motsättningar mellan nytraditionalister och modernister märktes inget. De förras talesmän har på ett eller annat sätt försvunnit medan några av de senare återkommit: till partiet som Bengt-Göran Paradis, bara till uppdrag som Ann Schlyter – Lars Ohly står i vägen för ett förnyat medlemskap, säger hon. Men inte heller Lena Kronberg i Kultur & fritid är medlem, bara sympare.
   Valberedningens flesta förslag gick igenom men inte alla. De ville ha Ann Schlyter som ordinarie i hennes nämnd; i gengäld kom hon in i Kraftringen vilket inte var deras förslag. Azeb Wittzell slog ut deras kandidat som nämndeman – ett uppdrag där de villiga kandidaterna var ovanligt många.
   En hel del nya förvisso men åtskililiga 60+are och rentav någon 70+.

Inga kommentarer: