2011-05-19

Hur ska det gå för årets Ship to Gaza? av Bengt Hall

Ship to Gaza ska segla igen i juni. Denna gång med fler båtar och med fler länder inblandade. Frågan är hur Israel agerar i år. Har man lärt sig något av den uppståndelse och reaktion som följde på fjolårets brutala överfall på internationellt vatten då nio människor mördades? Men Israel har redan markerat att man inte tillåter humanitär hjälp. Den 11 maj attackerade Israel ett malayiskt fraktfartyg med förnödenheter till Gaza. En förelöpare till årets Freedom Flotilla stoppades, denna gång utan blodspillan.
I dagens Kristianstadsblad skriver Gunnar Olofsson från Palestinagrupperna om att minst 15 människor dödades och över 149 skadades när israelisk militär den 15 maj sköt mot demonstrerande palestinier som högtidlighöll minnet av den palestinska katastrofen al-Nakba, vid Israels tillblivande 1948 då minst 800 000 palestinier fördrevs från sina hem. Skrev man om det i vår lokala tidning SDS? Så här skriver Olofsson: "Morden har mötts med en axelryckning i vårt land- Och vi firar genom att köpa israelisk frukt, Soda Stream och andra ockupationsprodukter. Bland ett tjugotal nya lagförslag i Israel finns bland annat förbud mot att just högtidlighålla al-Nakba, att förneka Israel som judisk stat och att starta och verka för, eller sprida material som uppmanar till någon form av bojkott mot Israel."
   Israels utrikesminister Avigdor Lieberman vill också eliminera arabiska partier från det israeliska parlamentet, Knesset, och införa dödsstraff för kontakter med fienden, i  första hand olika palestinska organisationer utanför Israel.

I Sverige nickar vi välvilligt åt det fortsatta våldet, ockupationen och den speciella israeliska versionen av apartheid-demokrati.”
   Det är uppenbarligen viktigt att vi fortätter väcka opinion mot Israels kriminella och människorättsvidriga behandling av palestinier och som ett led i detta att stödja Ship to Gaza.
Slut upp på onsdag 25/5 på Mejeriet!

Inga kommentarer: