2011-05-19

Palestina – brännpunkten i den arabiska frihetsvågen
av Gunnar Stensson

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas uppmanade världens länder att erkänna Palestina och rösta för att Palestina får fullt medlemskap i FN i september i en tidningsartikel i New York Times 17/5
   Det skulle ge Palestina möjlighet att förhandla med Israel på lika villkor. 20 års direkta förhandlingar mellan en eftergiven palestinsk myndighet och ett arrogant Israel har ju visat sig fruktlösa.
   Det är ett realistiskt förslag helt i enlighet med internationell rätt. Många länder har redan erkänt Palestina. Frankrike och Storbritannien överväger liksom Norge att göra det om inga framsteg sker i fredsförhandlingarna. Sverige borde göra detsamma.
   Återvändandefrågan aktualiserades i samband med det palestinska högtidlighållandet av Nakban 15/5. Se artikel nedan. Abbas, som själv fördrevs som barn, hänvisade till den i artikeln. Han menar att den måste lösas för att fred ska uppnås.
   Att Abbas vänder sig till amerikanerna och världsopinionen just nu beror på att Palestina kommer i fokus i amerikansk politik de närmaste dagarna.
   På torsdag, dvs 19/5, ska president Barack Obama hålla ett stort tal med anledning av den arabiska frihetsvågen. Man förväntar sig att han ska presentera en ny politisk linje i Mellanöstern. En viktig ingrediens i talet – kanske den viktigaste – blir frågan om en tvåstatslösning. Saknas den blir talet meningslöst.
   På fredag besöker Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Vita Huset. Vad Netanyahu kommer att kräva är kanske i stort sett klart. Det är ingenting som Obama gillar.
   Netanyahu kommer dessutom att hota Obama. Direkt efter talet beger han sig nämligen till ett möte med den israeliska påtryckargruppen AIPAC som har stort inflytande i kongressen och bland de amerikanska väljarna.
   Los Angeles Times uppmanar Obama att hålla stånd mot den israeliska lobbyn, vars inflytande i USA minskat.
   Tidningen har också intervjuat Israels försvarsminister Ehud Barak som menar att Israel som den starkaste militärmakten inom 200 mils håll från Jerusalem har råd att göra eftergifter. Han fruktar att Israel ska isoleras helt i världspolitiken. Los Angeles Times19/5.
   Det intressanta blir att se hur president Obama behandlar situationen, om han ger vika för trycket från republikaner och judar eller om vågar stå för en konstruktiv mellanösternpolitik.
   Tisdagen den 24/5 ska Netanyahu sedan tala till den amerikanska kongressen. Representanthuset har som bekant republikansk majoritet och kommer att stödja honom. I senaten är demokraterna i majoritet. Dock är många demokratiska politiker beroende av judiska röster.
   När det gäller Palestina har president Obama inte bara inrikespolitiska förhållanden att ta hänsyn till. Som Tomas Friedman påpekade i New York Times 19/5 iakttas Obamas politik med yttersta intresse av de viktigaste länderna i Mellanöstern.
   Israel har utöver den gamla fiendskapen till Iran gjort sig ovän med demokratierna Turkiet och Egypten. Det är länder som USA inte har råd att stöta ifrån sig, länder med stark ekonomi och stort inflytande i regionen.
   Sverige är kanske inte det land som världens ögon riktas mot i detta sammanhang. Men visst skulle det vara befriande om Sverige tog tydlig ställning genom att erkänna Palestina och utlova en röst för fullt FN-medlemskap i september.
   Carl Bildt är förvisso inte Olof Palme, men hans attityd till konflikten Israel-Palestina tyder ändå på att han inte skulle vara helt främmande för ett sådant ställningstagande.
   Partier som t ex Socialdemokraterna borde ha lättare att ta ställning nu. Det vore helt i Olof Palmes anda.
   Hursomhelst kan vi förvänta oss en intressant vecka. Debatten rasar redan i världens viktigaste media. Om en vecka är den politiska kartan kanske omritad.

Inga kommentarer: