2011-05-19

Lågskattepolitik av Gunnar Stensson

Skolor och förskolor möglar, lärarna blir färre, barngrupperna växer, de estetiska programmen slås sönder, gator och vägar spricker, parkerna vanvårdas, biblioteken läggs ner, taxor och avgifter stiger, barnfattigdomen ökar, hemlösheten tilltar, bostadsbyggandet minskar, segregationen fördjupas, skolpengen hamnar i Cayman Islands, fixarmalte kommersialiseras, åldringsvården säljs ut till lägstbjudande...
Bygg på listan.

Inga kommentarer: