2012-12-13

Apartheid igen av Ann Schlyter

Den Sydafrikanske solidaritetsrörelsen för Palestina är mycket aktiv och har ett brett stöd. Inte så konstigt -  dom vet vad apartheid är. Nyligen reste en delegation av biskopar från de fyra största kyrkosamfunden i Sydafrika till Palestina/israel . Tillbaka hemma publicerade de ett gemensamt uttalande (fritt översatt och förkortat):
   ”Som sydafrikaner kände vi det som  att bli överfallna av apartheid i ett bakhåll. Vi bevittnade mängder av brott mot internationell rätt, rivningar av bostäder, diskriminerande lagsystem,  den israeliska armens dagliga förödmjukelser mot palestinier, muren som hindrar dem att förflytta sig, fängslandet av palestinier till och med barn, pågående konfiskering av mark och vatten, stängning av palestinska gator och butiker, olika gångbanor för israeler och palestinier…  Vad vi upplevde i östra Jerusalem och på den ockuperade Västbanken var så överväldigande att vi blev traumatiserade.”
   De avslutar med att stödja ”ansvarfull” turism till det heliga landet och palestiniernas folk men uppmanar samtidigt till  bojkott av Israel ekonomiskt och kulturellt, ”en strategi som hjälpte oss av få slut på apartheid”.
För mer information kolla.


På den ovan nämnda adressen kan man hitta den här bilden som tydligt illustrerar skillnaden mellan att ge gåvor i Palestina förr och nu.

Inga kommentarer: