2013-09-05

Protestera på lördag!

Ska Sverige stå värd för NATOs krigsfartyg?
Karlskrona fylls nu på lördag av NATO-länders militär. Mängder av krigsfartyg ska då ha anlöpt staden, en del troligen med kapacitet att bära kärnvapen. Ännu ett stort steg ska tas, bort från vår officiella position av neutralitet och alliansfrihet.
   Många minns säkert de ryska övningar i Östersjön som i våras skapade så stort rabalder i svenska media. I efterhand blev det klart att de inte var attackövningar riktade mot Sverige utan om s.k. strategiskt försvar. Carl Bildt hade informerats, och han gjorde själv helt klart att några ryska anfallsövningar inte hade förekommit. Men den mediala beskrivningen av händelsen passar in i alliansens strategi för att knyta Sverige mycket nära NATO.
   Accepterar vi nu att vår statsledning står värd för NATO-övningen Northern Coasts, som gör Östersjön till en krigszon (mot vilken fiende)?
   Det är viktigt med proportioner.

Ulf Bjerén, ledande i arbetet med lördagens demonstrationer i Karlskrona, påpekar att Ryssland svarar för under 5% av världens militärutgifter, USA och NATO för omkring 55%. Det är NATO, och speciellt USA, som står inte bara för vapenskrammel utan för direkta militära aggressioner mot andra länder. Därför är det viktigt att stötta demonstranterna i Karlskrona nu på lördag. Bertil Egerö

Upprop inför demonstrationen lördag den 7 september:
Alla fredsvänner och antiimperialister, slut upp bakom parollerna:
   Nej till Natomedlemskap!
   Nej till Natos krig!
   Nato ut ur Sverige!

Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. En stor Natokrigsövning planeras i Östersjön under namnet Northern Coasts. Den 7 september, då fyrtiotalet krigsfartyg ligger för ankar i Karlskrona, planeras demonstration och protestmöte.
   ”Blekingenätverket för oberoende, fred och alliansfrihet” och ”Växjömedborgare mot Nato”, lokala paraplyorganisationer som Folket i Bild tagit initiativ till, manar alla fredsvänner och antiimperialister att sluta upp bakom de tre parollerna.
   Samarbeta med andra på din ort för att stärka proteströrelsen! Dags att lyfta Natofrågan!
   Kom till Karlskrona, Stortorget lördag 7 september kl 13!

Inga kommentarer: