2014-11-06

Jurister viktigare än lärare för skolkoncernerna
av Gunnar Stensson

Vi har fått ett samhälle där det viktigaste inte är att kunna utföra en bra verksamhet utan att formulera en listig ansökan, t ex om tillstånd att starta en friskola. Det är en uppgift för slipade affärsjurister. Sådana har skolkoncernerna gott om.
   Juristerna är nyttiga också när det gäller att fixa kriminell, men laglig skattesmitning. Det gäller inte bara riskkapitalbolag som Nordic Capital, IK Investment Partners och EQT utan också storföretag som IKEA, Tele2 och SEB.
   Juristerna blir nyttiga för tredje gången när det gäller att hitta på juridiskt giltiga undanflykter för brister och missförhållanden i utbildningen på koncernernas skolor några år senare.

De lättköpta framgångarna har gjort somliga skolkoncerner övermodiga och alltför flagrant lögnaktiga. Det gäller bl a Thoréngruppen. De skickade in ansökningar om att starta eller utvidga 28 skolor. Skolverket avslog samtliga. DN avslöjade lögnerna (3/11).
   2011 fick Skolinspektionen in 489 ansökningar. 2014 hade antalet sjunkit till 164. Och kontrollen har blivit strängare: 85 fick avslag. Kampen mot vinsterna (= stölderna från det allmänna) går framåt, om än långsamt.

Inga kommentarer: