2014-11-06

Sekretess döljer storfinansens kriminalitet
av Gunnar Stensson

Revisionsföretaget Price Waterhouse Coopers i Luxemburg har med stor kreativitet och mycken möda konstruerat upplägg för att undgå beskattning.
 

 
340 företag har åtnjutit revisionsföretagets tjänster. Belopp i storleksordningen 800 miljarder dollar har undanhållits beskattning. Som skattesmitare ligger de svenska på tio-i-topp.
   Det hela är möjligt till följd av Luxemburgs sekretesslagar som utvecklats av Jan Claude Juncker, tidigare premiärminister i Luxemburg, sedan 1 november ordförande i EU-kommissionen, med syftet att underlätta skattesmitning.
   Avslöjandet har gjorts av International Consortium of Investigative Journalists som lagt ut dokumenten på sin sajt.

Skatteplanering är en logisk konsekvens av det kapitalistiska system som gjort privat vinst till drivkraft i all verksamhet.
   Systemet kräver att varje individ ska sträva efter att tillskansa sig största möjliga vinst. Liksom varje företag. Och varje nation (national-ekonomi).  Och varje multinationell koncern i globaliseringens era.
   Förledande nyckelord: frihandel, konkurrens, tillväxt.
   Realitet: sekretess, monopol, resursslöseri, social orättvisa.

Konkurrensekonomin utgör ett dödligt hot, mot mänskligheten och livsmiljön. I stället för dess kaos av motstridiga, kortsiktiga perspektiv måste vi skapa ett system som innebär hushållning, solidarisk hushållning, med begränsade resurser (vilket en gång var innebörden i termen ekonomi). Global hushållning.

Inga kommentarer: