2014-11-06

Kungavänliga riksdagsledamöter av Bengt Hall

I förra numret beskrev jag utifrån en artikel i Aftonbladet hur partierna ställer sig till monarkin. Tyvärr var sammanställningen en aning missvisande. Siffrorna gällde de valda riksdagsledamöterna som är under fyrtio år och dessa är genomgående mindre kungavänliga än äldre. Så här ser de totala siffrorna ut. 100 procent av Vänsterpartiets ledamöter svarar som partiprogrammet dvs man är emot monarki som statsskick och vill inte ha kvar kungen. För övriga partier är siffrorna:  Miljöpartiet 86 %, Socialdemokraterna 48 %, Folkpartiet 40 %, Centerpartiet 14 %, moderaterna 6 %, Sverigedemokraterna 2 % och Kristdemokraterna 0 procent.
   Speciellt intressant är väl att mindre än hälften av socialdemokraterna i riksdagen stödjer sitt eget partiprogram dvs vill ha ett republikanskt statsskick i Sverige. Statsminister Löfven har på direkt fråga sagt att han tycker att kungen ska vara kvar. ”Han gör ju ett bra jobb”.
   Du kan stärka republikförespråkarna genom att gå med i Republikanska Föreningen. Medlemsskapet kostar 200 kronor. Gå in på www.repf.se/bli-medlem så får du veta mer. För övrigt växer föreningen stadigt. 11 000 människor är medlemmar idag och varje kungligt bröllop eller dop får allt fler att inse att kungamakt och prinsessor är en kvarleva från en feodal och odemokratisk tid.

Inga kommentarer: