2014-11-06

Vad kan politikerna göra? av Gunnar Stensson

I söndags ((2/11) presenterade IPCC sin femte rapport om klimatförändringarna. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka i samma takt som nu, stiger jordens temperatur med 4 grader, vilket är 2 grader mer än planerat. Det innebär bland annat att Malmö och Köpenhamn kommer att stå under vatten.
   Koldioxidutsläppen ökar snabbare än någonsin, trots att Kyotoprotokollet tillämpats i sjutton år. USA, Kina och Indien, som står för mer än hälften av utsläppen, har aldrig undertecknat protokollet. Det gäller också många utvecklingsländer.
   De minskande oljetillgångarna kompletteras nu med skifferolja som utvinns med massivt miljöskadlig teknik. Marknadsekonomin fungerar, eftersom kapitalisterna alltid kan uppfinna ett än djävligare surrogat att berika sig med.
   Handeln med utsläppsrätter har aldrig fungerat och fungerar nu sämre än någonsin.
   Detta konstaterar två professorer vid Institutet för internationell ekonomi, John Hassler och Per Krusell, tillsammans med Jonas Nycander, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet i DN-debatt 2/11.
   De slår fast att Kyotoprotokollet inte bara är verkningslöst utan direkt farligt eftersom det blockerar andra vägar att minska koldioxidutsläppen.
   De föreslår att Sverige i stället ska verka för en internationell koldioxidskatt. Ett skattesystem skulle vara mer transparent, lättare att kontrollera och kanske till och med gynnsamt för utvecklingsländer eftersom det skulle ge staten intäkter.
   Professorerna föreslår. Politikerna förväntas fatta beslut. Men har de folkvalda makten idag, i Sverige, EU och världen?
   De har den absolut inte i USA, där den rikaste tiondelen av den rikaste procenten just köpt majoriteten i representanthus och senat.

 

Inga kommentarer: