2014-11-06

Kommfältet DN av Jiell

Dagstidningar är som rhizomer - Wiman kapar i en ände med sikte kulturell folkrepublik medan Piotr samt som nedan Jan Nygren får svar på tal, kring OTAN och försvarets strömmingsfiske, med (båtbunden) sonar. Förresten är krönikan på insidan av DNK ofta ett andningshål i väntan på, ja vad nu månde. Och i självaste Gom Sv tog Anders H, en småhabil typ sen åren på StE och känd för att verbalt antastat ryske ambassadören, en hygglig karl och kvar sen Sovjetåren (!) med ett otacksamt beordrat uppdrag försvara sitt hemlands Ukrainapolitik, i Agenda, vänligt nog - tog AH upp humanioras ställning. Grundproblemet dock "Where have all the intellectuals gone?" samt nivelleringen. Förresten borde Björnen, nu i alltmer retrotsaristisk kostym importera humankapital från väst att föra dubbelörnens talan på ett långt mer intelligent sätt. Tja, en lockande xa arbetsmarknad för Nya Patologens abiturienter samt rentav de professorer vilka prestige k-sidorna lämpat över på Kay Glans, å Respons. Där apropos saknas en humaniorapostel av Rosenbergskt format, fd chefred på avsomnade MT. Blott recensioner kan inte återskapa ett gammeldags, komplett kulturlandskap och vänstern, sekularismen, humanismen, rationalismen samt antimaterialismen och samhällstillvända liberal-konservativa tanketraditioner jämte kvalité, långsamhet och även anti-kapitalismen, där rovdriften egalt må vara en- eller flerpartikopplad och slutligen en planet med lagom mycket sapiensfötter - ja, ett otal motkrafter att bereda god offentlighet. Nu genmälen till en fd statssekr med kopplingar till sv militärindustriella komplexet, av rätt osunt mått och en plädering för, tja vad?

USA har varit i kontinuerligt krig någonstans i världen i mer än 140 år. I dag är USA helt beroende av konflikter . Egalt var. Arrangerad teater som Kennedymordet, Tonkinbukten nine-eleven mfl. En till 99% styrd media med bakomliggande nyhetsbyråer som skedmatar oss dagligen. En ondsint buktalare, med en svensk docka i knät. Malande om Natoförsvar tigande om vad krig lämnar efter sig. Skadade människor och en till stenåldern tillbakaflyttad infrastruktur följer ett medlemskap i Nato. Vi blir automatiskt ett bombmål

På vad sätt skulle ett svensk Nato-medlemskap öka de säkerhetspolitiska spänningarna i Norden. Har Norge och Danmark högre säkerhetspolitiska spänningar än Sverige? Detta måste väl i så fall redovisas konkret vika ökade risker Sverige löper? Kan man freda sin gränser från kränkningar minskar andra makters vilja och förmåga att kränka landet. Sålunda minskar man de säkerhetspolitiska spänningarna. Logiken är väl för enkel för att uppmärksammas av somliga.
 

e´han inte näpen, den rosenkindade…
 
Politiskt lägger S allt de inte klarar ut att hantera i en skrivbordslåda, med lås. Vi medborgare orkar inte med de retoriska pratkvarnarna längre utan önskar en utredning i frågan om Sverige och Nato. Det finns en parallell till agerandet i frågan om medlemskap i EU. Plötsligt var det bara självklart. För Putin är Östersjöområdet viktigt! Vi kommer att få leva med att bli "uppvaktade". Svenskt medlemskap i Nato = en solidaritetshandling med Baltikum och Finland, nu. Inte att invänta ett akut läge!

Ryssland visar verkligen sin uppskattning för att Sverige ställer sig utanför Nato i stället för att välja samma mjuka medlemskap som Danmark och Norge. Man hjälper vårt land genom att kartlägga våra sjövägar in i skärgården och kanske rent av även med förberedelse till minering och hjälper oss att testa vårt skydd mot intrång sjövägen eller luftvägen. Man kan fråga sig hur man som statssekreterare kan medverka till denna hjälplöshet och försvaroförmåga. Murens fall ändrade som väntat inget.

Alltså var det inte neutraliteten som räddade oss utan det faktum att Kalla kriget förblev kallt. Det är också värt nämna att Sverige stod under USAs kärnvapenskydd under Kalla kriget. Det fanns också tankar kring var NATO skulle kunna förstärka Sve försvar om kriget bröt ut. Så "neutraliteten" är tyvärr en mycket skickligt utförd indoktrinering av befolkningen som du fortfarande tror på. Det kan vara bra att veta hur det faktiskt var. För fakta, läs: "Den dolda alliansen" av Mikael Holmström.

Jag måste bara reda ut några felaktigheter i ditt inlägg. Sve och Schw har sluppit undan krig på grund av undfallenhet och avsteg från neutraliteten, det skedde hos båda länderna under båda världskrigen. Det är alltså inte neutraliteten utan AVSTEGEN från neutraliteten som räddat oss. Sedan finns det flera bevis för att Sovjets militär såg Sve som tydligt väst-anslutet med färdiga invasionsplaner för hur södra Sve skulle annekteras för att säkra utloppen ur Östersjön.

Jan Nygrens inlägg saknar logik. Naturligtvis ökar spänningen ytterligare om Finland också går med i NATO. Sverige bidrar bäst till avspänning genom att behålla den alliansfria politiken och fjärma sig från NATO samt bedriva en självständig traditionell utrikespolitik som nu gentemot Israel. Det behövs en tydligen fredsröst i världen.
Nato Nato Nato! DN:s propagandamaskineri maler på med oförminskad styrka. Varje dag måste minst en artikel/nyhet/ledare/debattartikel/ blogg påverka opinionen mot ett Nato-medlemskap - och det verkar som att de håller på att lyckas. Det finns två länder i Europa som inte varit i krig på över 150 år; Sverige (200 år av fred) och Schweiz (150 år av fred) och båda har varit neutrala - och det har hållit både nazister och Sovjet borta under hela 1900-talet. Varför ändra en så lyckad politik??

Den första korrekta säkerhetspolitiska analysen som visar på den helt avgörande betydelsen för oss av hur Finland agerar, och inte på spekulativa extrapoleringar av Putins reaktion i Ukraina eller påstådda ubåtar. Finlands och Sveriges öden är sammanlänkade som så ofta förr och i avgörande betydelse i frågan om Natomedlemskap

Var lugn, Sveriges tröga självgoda befolkning vill gärna ha tillbaka värnplikten (totalt meningslös ur säkerhetspolitiskt perspektiv) men kommer att vägra inse behovet av NATO-medlemskap tills vi befinner oss i akut kris.

Ett antal röster, smårättade av mig. Sist ur senaste Foreign Affairs där akademiker minsann nyttiggöres - understundom även i goda och mångfaldssakens tjänst. Why the Ukraine Crisis is the West's Fault av JJ Mearsheimer med undertiteln The Liberal Delusions that Provoked Putin tar upp the all-inclusive liberal order, en soft eller postmodern !? geopolitical strategy som avlöst Westfaliska fredens rå-ärliga regelverk för statsexpansionistiska strävanden. Även en bok av en fd am utrmin som tyvärr lär dö sotdöden förtjänar att omnämnas. Anmäld i DN mfl. Jo, U 137 samt Spetsnaz o atomminor = äntligen logik i intrånget. Nog kontraproduktivt men ry försvaret borde publicera valda delar av sovj. krigsplanläggningen mot landet, för att chocka samt återskapa en tynande fredsrörelse. Finns rester dock av dens. sök på nätet Fredsrörelsen på Orust mm. Och hur går det med memoarerna, 68'k oaa?

Inga kommentarer: