2015-01-15

Hur klimatsäkrar vi Skåne?

Lunds universitet har på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne skrivit en rapport om hur vi ska klimatsäkra Skåne.
   På Media Evolution Center den 26 januari kl 9-13 inleder Professor Markku Rummukainen med att presentera rapporten. Därefter kommer tre på varandra följande panelsamtal med fokus på styrning och vägledning, ekosystemtjänster och näringslivets påverkan och utmaningar. Anmäl dig till camilla [dot] greiff [at] skane [dot] se senast den 15 januari.
Välkommen!

Inga kommentarer: