2015-01-15

Varför EU måste erkänna Palestina av Gunnar Olofsson

135 stater har i dagsläget erkänt staten Palestina. Sju parlament inom EU röstade förra året för ett erkännande, och Sverige tog alltså steget fullt ut. Varför måste nu EU skynda vidare och gemensamt erkänna Palestina?
   Förklaringen är det som händer på marken, i verklighetens Palestina. All mark som varje dag beslagtas av Israel för att bygga fler olagliga bosättningar och flytta in fler judiska kolonisatörer och militärer på palestinsk mark. Nu uppgår de till 600.000. Om detta fortsätter är den palestinska staten snart bara en teoretisk konstruktion i cybervärlden.
   Och våldet. Det dagliga trakasserandet av palestinier som tvingas vänta i timmar i olika militärposteringar på att få komma till sina arbetsplatser, skolor, sjukhus – eller bara besöka varandra. Arresteringarna, fängslandena och tortyren av de – även barn - som protesterar mot ockupationen. Dödsskjutningarna. De återkommande övergreppen mot Gaza, där det senaste krävde närmare 2.200 palestiniers, varav 519 barns, liv.
   Återuppbygget av allt som förstörts i Gaza, som ännu inte påbörjats. Med nuvarande takt kommer det att ta 40 år. Blockaden som hindrar människor att röra sig, att ha kontakter med omvärlden - en explosiv situation som gynnar radikala grupper som inte längre tror på någon fred och rättvisa.
   EU måste sätta ner foten, sluta upp att förhindra en fredlig icke-våldslösning av konflikten, erkänna Palestina och avsluta sina samarbetsavtal med Israel tills ockupationen upphört. Om inte är risken stor att situationen briserar i nya utbrott av våld och terror – något som i värsta fall också kan drabba oss själva här i väst.

Inga kommentarer: