2015-01-15

Pest eller Kolera i Universitetsstyrelsen av Lucifer

Per Eriksson, avgående rektor för Lunds universitet, har suttit i sex framgångsrika år. Med meriter från Blekinge Tekniska högskola och Vinnova är han ett gott exempel på den typ av universitetsledare som det ska vara nu för tiden: skickliga strateger och pengaanskaffare med goda kontakter i Stockholm, närmast en sorts VD i kunskapsbranschen. En gång gällde att till de ledande positionerna vid universiteten valdes den främste av likar, vad man kan kalla en kollegial rekrytering. Det är slut med det, det handlar om att få fram managers som odlas fram på särskilda kurser och det handlar minst av allt om vetenskaplig skicklighet. Och eftersom vi här på VB galltid vill värna om ursprung och geografisk bildning är det lika bra att meddela att Per Eriksson delar ursprungsort, Sölvesborg, med Mats Knutsson och Jimmie Åkesson.
   Per Eriksons största framgångar är förstås lokaliseringen av två stora fysiklaboratorier, Maxlab och ESS, till Lund. Häftiga grejer som kan förvandla Lund, men som också kan bli svarta hål som suger upp alla pengar. Fysiker är sällan billiga i drift. Som ny rektor föreslås Torbjörn von Schantz, professor i zoologisk ekologi. Jag har inga särskilt varma känslor för honom. Som dekan ledde han nerläggningen av mitt ämne (datavetenskap) vid mat.nat fakultet åren innan det blev en våldsam efterfrågan på den typen av utbildning. Men visst, det här med datorer är väl en övergående fluga och det blev ju mer pengar över till de andra ämnena vid fakulteten. Beslutet var populärt.
   Så är det också dags för en förnyelse av universitetsstyrelsen. Moderatkvinnan och landshövdingen Margareta Pålsson har som ny ordförande föreslagit Jonas Hafström, juristutbildad i Lund, tidigare ordf. för LAOS, Luns Akademiska Officerssällskap, reservkapten i armén. Hafström var under 1980-talet sakkunnig och utrikespolitisk rådgivare till Carl Bildt. Han sattes också in som styrelseledamot i Vostok Nafta i samband med Bildts ryska oljeaffärer, men tvangs avgå efter kritik från S. På senare har han varit Sveriges ambassadör i Washington.  Hafström är i högsta grad Carl Bildts man.
   Men Per Eriksson som formellt inte är inblandad i tillsättandet av en ny styrelse har framlagt ett eget förslag. Med en lista på Vd:ar från det skånska näringslivet ville han realisera vad som närmast måste var en dröm ifråga om närings- och industritillvändhet. Här är grabbarna från Peab och SEB, från Trelleborg, Sigma och Alfa Laval. Vi som i slutet av sextiotalet målade upp hur kapitalet skulle ta över Lunds universitet skulle inte kunnat ha kommit på något tydligare.
   Vad ska man säga? Tja, landshövding Pålsson säger att förre rektorn inte ska blanda sig i det här och det får hon väl tycka. Men vi andra?
   Vill vi ha tio näringslivsdirektörer eller Car Bildts torped? Pest eller kolera? Tja, i det här fallet är väl pesten lite värre än koleran, men om det finns någon sorts studentinflytande kvar borde det väl protestera inför såna val. Och varför skulle inte V Lund kunna ta ett uttalande som avvisar bägge möjligheterna och kräver att universitetsstyrelsen och dess ledning får en folklig och demokratisk förankring. V Lund skulle väl någon gång bry sig om stadens största arbetsgivare och dess viktigaste ideologiproducent.

Inga kommentarer: