2015-02-26

Tre mytomspunna platser i södra Lund

St Lars, St Lars begravningsplats och Flackarps mölla är tre vackra och spännande kulturminnen i södra Lund. Tragiska och lite magiska.
   Möllan är äldst, uppförd 1868, alldeles före det industriella genombrottet, vilket man kan se på det invecklade maskineriet som består av kugghjul tillverkade av trä (avenbok som är ett mycket hårt träslag). Konstruktionen är hämtad från Holland och kvarnen är alltså en så kallad holländare. Det innebär att huven är rörlig vilket gör det möjligt att ställa in kvarnvingarna efter vindförhållandena.
   Alldeles intill möllan ligger St Lars begravningsplats där drygt 2000 olyckliga patienter/interner fick sina anonyma gravar. Den anlades 1895 och är nu en vacker äng med trädrader och utsikt över jordbrukslandskapet mot Höje å och Lund. Gravarna är utmärkta med rostiga metallstavar.
   St Lars är kanske mindre känt än Beckomberga, Sveriges största mentalsjukhus, som Sara Stridsberg förra året skrev en uppmärksammad roman om. Men St Lars byggdes i psykiatrins barndom 1879 och är 50 år äldre än Beckomberga. St Lars har en intressant medicinsk historia och en kulturhistoria som omfattar namn som konstnären Carl Fredrik Hill och poeten och översättaren Eric Hermelin.
   Lunds turistcentrum borde erbjuda natursköna och intressanta promenader genom Sankt Lars, förbi begravningsplatsen och till Flackarps ståtliga mölla under sommarhalvåret.
 
Som framgår av en artikel i SDS idag (25/2) vill föreningen Skånska möllor att någon ska ta över ansvaret för den ståtliga möllan. Den ligger precis innanför gränsen till Staffanstorps kommun och föreningen har därför först vänt sig dit med en förfrågan. Kommunstyrelsen i Staffanstorp har dock svarat nej.
   Det vore ur närhetssynpunkt mycket lämpligare om Lund i någon form kunde ta över ansvaret för möllan. Den ingår på ett naturligt sätt i Lunds kulturhistoria. Kanske kunde Kultur- och fritidsnämnden upprätta någon sorts samarbetsavtal med föreningen Skånska möllor.
   En annan möjlighet vore att Lunds stift engagerade sig. Begravningsplatsen med sin mänskligt tragiska historia ligger alldeles intill möllan som skuggar den på kvällarna.
   Eller kanske Kulturen?
   Klostergårdens byalag har arrangerat vandringar till möllan och av Skånska möllor erbjudits att ta över ansvaret, men eftersom Byalaget är en helt ideell förening är våra möjligheter begränsade till ett erbjuda någon vandring och eventuellt hjälpa till med enkel tillsyn.
   I slutet av mars arrangerar föreningen Skånska möllor ett möte för folk som är intresserade av Flackarps mölla. Det vore önskvärt att representanter för Lunds kommun och stiftet också deltog. Möllan är ett verkligt landmärke i södra Lund.
   Vädjan riktas till läsare med intresse att medverka och till representanter för kommunstyrelse och fullmäktige och ledamöter i Kultur och fritidsnämnden som då och då tittar i VB.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: