2015-04-09

Bli offentlig! Fly det privata! av Gunnar Stensson

Publicera dina idéer, infall, tankar och föreställningar i VB. En gnista kan slockna, en annan kan tända en präriebrand sa vi på 60-talet. Vänstern är inte ett parti, inte en samling dogmer utan en rättvisans vind. Genom att framföra en galen tanke kan du locka fram en klok hos någon annan. Initiativet var ditt!
   Zygmunt Bauman talade på SOL måndagen 30 mars. Han varnade för Facebook som en spegelsal för likar. I spegelsalen är du fängslad i en enda verklighet.  Eller overklighet. Utanför spegelsalen finner du världen. Där kan det du säger få betydelse.
    Är då inte också VB en spegelsal? Risken finns alltid och har alltid funnits under dess mer än 40-åriga historia. Läsekretsen är liten. Men VB är offentlig, öppen för alla. Krossa speglarna och släpp in luft och ljus. Själv ska jag stänga mitt facebookkonto. Att vara medborgare och demokrat är att vara offentlig.

Inga kommentarer: