2015-04-09

Från pressgrannen

Att stödja Israel är att:
Kräva att Israels ockupation av de Palestinska områdena ska upphöra.
Kräva att Israel ska erkänna palestiniernas existens och rättigheter.
Kräva att blockaden av Gaza ska upphöra.
Kräva att Israel ska verka för fred och samexistens med palestinierna och länderna i Mellanöstern.
Colette Benyamine i ett svar till Israels ambassadör Isaac Bachman, SDS 31/3.

Inga kommentarer: