2016-01-14

Därför blir den rike så förbannat rik av Gunnar Stensson

Hennes förmögenhet växte från 2 miljarder dollar till 25 miljarder dollar från 1990 till 2010, fast hon aldrig hade arbetat en enda dag i sitt liv. Hur gick det till? Jo, hon hade förmögenheten placerad i fonder, berättar Thomas Piketty i Kapitalet, s 452. Läs gärna den sidan och ett par till. Det är intressant!
   Det handlar om Liliane Bettencourt, arvtagare till L´Oreal, världsledande inom kosmetika.
   Piketty har hämtat uppgifterna från affärs-tidskriften Forbes som offentliggör en årlig rankningslista över de största förmögenheterna.
   Så fungerar marknaden, det regelsystem som tillämpas i  världsekonomin. De rikaste blir automatiskt rikare.

En ekonomjournalistForbes insåg, att man kunde driva Pikettys metod ett steg längre genom att undersöka hur mycket en förmögenhet som ett visst år placerats i en vanlig indexfond skulle ha växt med hur mycket den faktiskt hade växt.
   Han undersökte den amerikanske miljardären Donald Trump på samma sätt som Piketty granskat Liliane Bettencourt.
   Donald Trump ägde 4,2 miljarder dollar 1982. Om han då hade placerat sina miljarder i en vanlig indexfond skulle hans förmögenhet till idag ha växt till 170 miljarder dollar.
Men det gjorde han inte. I dag äger Donald Trump 85 miljarder. Hans förmögenhet är alltså idag 85 miljarder mindre än om han hade placerat den i en indexfond? Vart har de 85 miljarderna tagit vägen?

En politisk och ekonomisk idiot. Tidskriften Forbes konstaterar att Donald Trump slösat bort dem på katastrofala affärer och räknar upp några sådana.
   Världen vet att Donald Trump som politiker är en rasistisk, självgod och hänsynslös idiot. Det ger han dagligen bevis på.
   Forbes avslöjar att Donald Trump också är en ekonomisk idiot som på 34 år förskingrat 85 miljarder. Dollar.
   Liliane Bettencourt förstod att låta miljarderna växa av sig själva. Det gjorde inte Donald Trump.

Ett anspråkslöst förslag
Det måste vara lätt att genomföra motsvarande undersökning i Sverige. Välj arvtagaren till någon av de största förmögenheterna. Rausing kanske. Eller Wachtmeister.
   Kolla hur stor förmögenheten var när arvtagaren övertog den. Kolla sedan hur stor den skulle ha varit idag, om den placerats i en vanlig indexfond. Det ger ett mått på hur snabbt en förmögenhet växer av sig själv.
   Kolla till sist hur stor den faktiskt är idag och jämför. Det ger ett mått på arvtagarens förmåga att hantera sin förmögenhet.
   Den stora skandalen är att förmögenhetsökningen är automatisk.

Det är ett allvarligt problem, att förmögenheterna är koncentrerade hos allt färre innehavare och att det är lönsammare att placera pengarna i en indexfond än att investera, anser Thomas Piketty. Det leder till ekonomisk stagnation och förvärrar ojämlikheten och de sociala spänningarna i samhället.
   Du inser lika bra som Thomas Piketty vilka lösningar som krävs.

Inga kommentarer: