2016-01-14

Låt Palestina bli fritt! av Gunnar Olofsson

FN:s Generalförsamling har i en resolution åter krävt att den israeliska ockupationen av Palestina upphör och att arabiskt land, med dess naturresurser, återförs till de rättmätiga ägarna. Samtidigt kräver Israels utbildningsminister, Naftali Bennett, att Israel nu tar steget fullt ut att helt införliva Västbanken med Israel – på samma sätt som man tidigare gjort med Jerusalem och Golanhöjderna. ”Vi har gjort det två gånger tidigare, och båda gångerna ensidigt”, förklarade Bennett på ett möte, ”och kan göra det igen...”
   FN-resolutionen antogs med röstsiffrorna 164 mot 5 – USA, Israel, Kanada och ett par små ö-stater – medan 10 länder lade ned sina röster. Resolutionen konstaterar att Israel, i egenskap av ockupationsmakt, är skyldig att följa såväl FN-stadgan som Genèvekonventionen om behandling av civila under ockupation och Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter. Här ingår saker som att inte flytta sin egen befolkning till ockuperat område, inte utnyttja områdets resurser för egen vinning och inte på ett oåterkalleligt sätt ändra dess status.
   FN uttrycker stark oro över Israels exploatering av naturresurser, inte minst vatten, förstörelse av arabisk jordbruksmark med fruktträd och växthus, och infrastruktur som vatten- och avloppssystem, samt dumpning av avfall och andra miljöfarliga verksamheter på ockuperat område. Speciellt oroar situationen i Gaza - som enligt tidigare FN-rapporter kan vara i princip obeboeligt omkring år 2020 om ingenting avgörande inträffar - där mängder av oexploderade projektiler efter Israels olika anfall skapar en extra alarmerande och riskfylld situation.
   Generalförsamlingen hänvisar i sin resolution till en rad andra FN-resolutioner som tagits i frågan om Israel/Palestina och kräver – för vilken gång i ordningen? – att ockupationen äntligen upphör och de ockuperade områdena med sina naturresurser återlämnas till de ockuperade att fritt förfoga över. Israels bosättningspolitik och koloniala exploatering av Palestina måste omedelbart upphöra.
   Inför det kommande året borde den svenska regeringen, som erkänt staten Palestinas rätt att existera inom säkra och erkända gränser, självklart se som sin uppgift att verka för att FN:s resolution – som man också röstat för - nu resulterar i kraftfulla åtgärder för att äntligen få ett slut på den israeliska ockupationen.
 * Sanktioner måste införas mot Israel, likt de man infört mot andra länder som bryter mot internationell rätt
 * Israels förmånliga handelsavtal med EU måste läggas på is
 * Det militära samarbetet med Israel måste upphöra, och militärattachén i Tel Aviv hemkallas
 * IKEA, H&M och andra stora företag måste dra tillbaka sina investeringar i Israel
 * Israeliska ockupationsprodukter måste bort från den svenska marknaden

Låt 2016 bli det år då ockupationen äntligen kommer till ett slut, och Palestina får bli fritt! Hittills har det varit tyst från våra politiker om detta. Alltför tyst.

Inga kommentarer: