2016-01-21

Gamarna flockas kring skolpengen av Gunnar Stensson

Nu förestår skolvalet. Conni Jonsson, styrelseordförande på EQT, säljer efter fem år Academedia med skolor, lärare och elever till högstbjudande. Under åren som styrelseordförande har han tjänat 60,3 miljoner, vilket motsvarar 150 lärarlöner eller kostnaden för 5 gymnasieskolor.
   Skolpengen kommer från skattebetalarna.
   Lärarna på EQT-ägda skolor tjänar 1000 kronor mindre än lärarna på kommunägda skolor.
   EQT-ägda skolor ger betyg som ligger 80-90 procent över provresultaten. Affärsidé: sätt högre betyg så får ni fler elever så får ni högre vinst.
   Marcus Strömberg, vd på Academedia, och Ralph Riber, vd på Internationella Engelska skolan, skrev i GP (2/11): ”I politikens uppgift bör dock inte ingå att utifrån tycke och smak bestämma driftformerna för skolans huvudmän.”
   Är det inte svenska folket och deras valda representanter som beslutar hur deras skatter skall användas?
   Sedan vinstdrivna skolor infördes har Sverige blivit det land där skolresultaten rasar mest i matte och läsförståelse.
(Källa: Ett brev till ägaren från två lärare i Sveriges största friskolekoncern ”Vinsten viktigare än fungerande skola”, AB 15/1, Magnus Ekblom och Göran Drougge.)

Inga kommentarer: