2016-01-21

Kommunal och Wallström av Lucifer

Jag har aldrig tillhört de stora entusiasterna för Margot Wallström, i varje fall inte på dun tiden när hon ständigt lanserades som ledare för Socialdemokra-terna. Hon föreföll förvisso allmänkompetent men vad hade hon för politisk hållning? Som utrikesminister har hon emellertid visat sin styrka och uthållighet. Det kan inte vara lätt att tala för en feministisk utrikespolitik i en regering med traditionalister som Stefan Löfven och Peter Hultqvist. Men hon har kämpat på och förtjänar stöd mot de groteska anklagelser som nu riktas mot henne. Konstitutionsutskottet förväntas ju gripa in, för att inte tala om mututredarna.

Får fackförbund ha lägenheter?
Vad har hänt? Jo Wallström har frågat Kommunals ordförande om fackförbundet har nån lägenhet över som de inte själv behöver just nu. Hon är själv verksam i en gren av arbetarrörelsen, vad det nu är kvar av den, och frågade en person som är verksam inom en an annan del av rörelsen om en lägenhet.
   Är det sjukt att stora fackförbund kan äga fastigheter med lägenheter? Nej, de behöver kunna få fram en lägenhet så fort någon lovande förmåga från landsorten ska börja jobba på förbundet i Stockholm. Och så är det förstås också för många stora privata arbetsgivare. Det är illa och ett tecken på en dålig bostadspolitik, men det är ingen muta. Riksdagsmän ordnas det ju också lägenheter för. Det är bara i överhettade moderathjärnor man kan få det till mutor. Jo, riktigt hatiska Israellojalister verkar dela den synen – jag läste just om en MUF-tjej i Göteborg som fått pris av Israels ambassad för sina ansträngningar.
   Den svenska pressen är i stort sett enig om att fördöma Wallström, vilket inte bör förvåna någon. Den svenska pressen är nämligen nästan helt i de borgerliga partiernas händer och skriver därefter. Varför det är så? Jo därför att Socialdemokraterna och LO inte har brytt sig om pressen och den skriftliga opinionsbildningen. Allt hänger samman.

”gubbkultur”
Skandalen i Kommunal är verklig och rör sig om hundratals miljoner men jag lapade särskilt i mig att man hade låtit producera ett eget vin, med egen etikett. Men egentligen handlar det inte om pengar utan om en förstelnad och passiv organisation, ett öde som hotar alla folkrörelser. I medias behandling av det ärendet har jag bara en invändning. Man talar om en ”gubbkultur” . Eftersom jag själv är gubbe vill jag invända. Av Kommunals förbundsstyrelse om 17 personer är 12 kvinnor. Det finns andra och bättre förklaringar än dessa ständiga ”gubbar”.
   Wallström då? Ja, hon har väl inte så lysande politisk omdömesförmåga., hon borde förstås ha förutsett det hela. Man borde få lära sig redan i SSU att så fort man närmar sig praktiska uppgörelser mellan fack och parti så kastar högern in allt de har och ryter om himmelsskriande skandaler.

Ny högtidsstund
I sömdags var det en ny högtidsstund för oss som följer den kände publicisten Per T. Ohlssons verksamhet i Sydsvenskan. Varje söndag publiceras han på hedersplats med en helsida där han anger Sydsvenskans hållning och attityd i tidens frågor och lär upp nya generationer i språkbruk och stil.
   Problemet är att det sprids myter av, just det, ”nackskottsnostalgiker i Vänsterpartiet” och dessvärre också av ”blomsterviftare i Miljöpartiet”. Stig Henriksson i Vänsterpartiet har sagt ”att Sverige utan vare sig debatt eller direkt inflytande från svenska folket” överger sin säkerhetspolitik. Ohlsson säger: ”Endast någon som fostrats i leninistisk teori kan omfatta en sådan demokratisyn.”
   Men nog är det så att Sverige har tagit det ena steget efter det andra i riktning mot Nato. Bara det senaste året har det varit en stor Natoflygövning i Norrbotten med Natoflyg på Kallax, en stor stabsövning med centrum i Karlskrona, en stor marin övning i södra Östersjön, med landstigningar på Österlen och deltagande av B52-or ur det amerikanska strategiska bombflyget. Detta är vad som har beskrivits, låt var mycket diskret, i Sydsvenskan, men till det kommer diverse samarrangemang mellan Nato och Sverige. Senast var väl svenska amfibiesoldater nere i Polen. Dessutom pågår ständigt att arbete med att samordna vapen, språk och organisation mellan Sverige och Nato.  Det handlar just om att ändra säkerhetspolitik och det är inget som riksdagen eller svenska folket har haft att ta ställning till.
   Nu ombeds vi att gå ytterligare längre genom ett ”värdlandsavtal” som går mycket långt i att förbereda ett svenskt Natodeltagande. Det är, skulle jag gissa, ett sätt för regeringen att gå så långt man kan utan att be svenska riksdagen om lov och väcka en debatt. ”Med avtalet tar Sverige ytterligare ett steg närmare Nato…” (Ohlsson i den egna artikeln). Och det finns nu rentav socialdemokrater som är bekymrade över regeringens linje. Till dem hör ”välkända USA-fobiker och diktatursvärmare som gör drängtjänst åt Vladimir Putins revanschistiska regim i Ryssland”. Pierre Schori, Sven Hirdman och t.o.m. Thage G. Pettersson hör till dessa som tydligen närmast bör ses som landsförrädare eftersom de inte ställer upp på Nato-linjen
   Vad ska man tro? Kommer rysskräcken nu att dominera sv4ensk politik? Ja, med tanke på Nato-vännernas dominans i media och politik och i den svenska ”djupa staten” blir det nog så. Hoppet står till den tröga svenska folksjälen som visade sig för några månader sen i en stor opinionsundersökning. Visserligen hade Nato vunnit terräng i svensk opinion, men ännu är man långt ifrån majoritet. Men nog får vi höra av oss framåt mars och demonstrera mot värdlandsavtalet.

Vår man på Côte d’Azur.
Jag läser med intresse att Ulf Nymark(mp) nu ska åka till fastighetsmässan i Cannes för att sälja fastigheter/industritomter i Lund. Vänsterpartiet avstår sedan länge från sådana utflykter och det gör hedersamt nog också Liberalerna i Lund fr.o.m. i år medan Miljöpartiet anser det angeläget att åka. Det är visserligen inte helt billigt för kommunen, men värdet av att delta är så stort att man inte vill missa det.
   Men Veckobladets läsare blir säkert inte lottlösa: Ulf Nymark är ju flitig i dessa spalter och kommer, förmodar man, här ge en utförlig redovisning av sitt arbete på Côte d’Azur.
   Spara inte på detaljerna!

Inga kommentarer: