2016-01-21

Uppstartsmöte

 
Folkkampanjen för asylrätt Malmö
25 januari | 18.30 | Garaget, Lönngatan 30, 205 80 Malmö
Asylgruppen i Malmö bjuder in alla intresserade till ett möte för att starta en lokal Malmö-grupp av Folk-kampanjen för Asylrätt.
   Kampanjen startades av några organisationer för att samla alla som vill protestera mot - och stoppa - den svenska regeringens åtgärder för att försämra för flyktingar. Det handlar bland annat om att hindra id-lösa från att söka asyl, bara ge tillfälliga uppehållstillstånd och hindra familjer att återförenas.
KOM SÅ ORGANISERAR VI OSS OCH SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD!
Läs mer på http://www.folkkampanjforasylratt.se/

Inga kommentarer: