2016-01-21

Obama och EU visar vägen till det fredliga Kuba
av Bertil Egerö

Nu är Sverige inte längre Kubas fiende. Vår regering har lystrat till vad som rätt länge varit på gång inom Europa, att öppna för normala diplomatiska och ekonomiska relationer med Kuba. Säkert kommer den svenska turismen till landet att öka.

Saxat från Svensk-kubanskas hemsida:

Sverige återupptar samarbete med Kuba
 
Den 18 december i fjol undertecknade Kuba och Sverige ett Samförståndsavtal för att återupprätta det officiella samarbetet och det bilaterala politiska samrådet. På Kubas utrikesdepartements protokollsavdelning undertecknade Kubanska UD:s statssekreterare Robelio Sierra Díaz och Sveriges ambassadör Elisabeth Eklund avtalet. Samförståndsavtalet bekräftar båda parternas vilja att inleda ett nytt skede i de bilaterala kontakterna, grundat på samtal och ömsesidig respekt, och är ett uttryck för de gynnsamma framsteg som görs i Kubas förbindelser med länderna i EU. Efter undertecknandet höll de båda en presskonferens och framhöll vikten av att utveckla och stärka förbindelserna, såväl politiskt som inom ekonomi och handel och mellanstatligt samarbete.
Cubaminrex 2015-12-19

Inga kommentarer: