2016-04-21

En antisionist av Gunnar Stensson

Judejävel är titeln på en självbiografi av Bernt Hermele. Han växte upp i en sluten judisk miljö och hans identitet formades i den judiska samfälligheten i Stockholm som länge förde en frisinnad integrationspolitik i förhållande till det svenska samhället.
   Men efter hårda inre strider vann sionismen majoritet i samfälligheten och attityden till omvärlden och det svenska samhället hårdnade.
   Bernt Hermeles mor dödades av en palestinsk självmordsbombare i Tel Aviv 2001. Sionisterna krävde att han skulle uttrycka hat, men det ställde han inte upp på. I stället undvek han länge att ta ställning i Israel-Palestina-konflikten.
   Israels besinningslösa våld mot civila under Gaza-kriget 2014 gjorde det nödvändigt för honom att offentligt ta avstånd från den israeliska politiken. Det ledde till hatmejl och mordhot.
   Sionisternas reaktion befäste honom i hans ståndpunkt att staten Israel tillkommit genom etnisk rensning och att palestinierna i dagens Israel utsätts för ett apartheidliknande rasistiskt förtryck.
   Bernt Hermele, Judejävel, Leopard 2006.

Inga kommentarer: