2016-04-21

Mehmet Kaplan, Israel och nazisterna av Gunnar Olofsson

Mehmet Kaplans jämförelse mellan nazisternas behandling av judarna och Israels behandling av palestinierna är mycket träffande. I båda fallen är det fråga om att selektera, stigmatisera, förtrycka och eliminera en etniskt definierad grupp människor ur majoritetssamhället. Fram till ungefär 1939, alltså det 1930-tal som Kaplan talade om, var den nazistiska politiken inte utrotning utan fastmer undertryckande och fördrivning av judarna - ungefär som israelernas politik mot palestinierna. Många fler palestinier dödades under 2000-talets första årtionde av Israel än judar i Tyskland under 30-talet. År 2009, när Kaplan gjorde sitt påpekande, hade det hela just kulminerat i massakrerna i Gaza under "Operation Cast Lead".
   I Tyskland gick det hela sedan vidare till fullskalig folkutrotning. I Israel är vi inte där ännu - även om det finns israeliska politiker som öppet förespråkar massmord på palestinierna. Att Kaplans uttalande blivit så uppmärksammat beror på den okunskap om och blindhet inför den faktiska utvecklingen i Israel/Palestina som även ledande politiker och media i vårt land uppvisar. Samma typ av förnekelsekultur som en gång beredde vägen för det nazistiska folkmordet.
   Låt oss be för att vi inte hamnar där igen.

Inga kommentarer: