2016-04-21

Verksamhetsplan för Klostergårdens byalag 2016

Under 2016 fortsätter vi att hålla ordinarie möten på måndagar, med uppehåll under juli månad och julen.
Vi ska arbeta för
   att utbyggnaden till fyrspår mellan bron över Höje å och bron över Södra vägen förläggs väster om nuvarande spårområde för att inte inkräkta på ”gröna stråket” på Klostergårdssidan;
   att Vård och omsorgsnämnden inrättar en Träffpunkt som är öppen hela dagen i gatuplanet i Klostergården;
   att stadsplanen för sydvästra Lund tar hänsyn till Klostergårdens unika arkitektur, bevarar ”gröna stråket” ner till Höje å, vårdar naturområdet vid dammarna och undantar korpfotbollsplanerna, koloniområdet och odlingslotterna från utbyggnad;
   att genom Stationsgruppen delta i Trafikverkets och kommunens planering;
   att servicebussarna till vårdcentralen i St Lars kommer tillbaka;
   att Klostergården äntligen får ett apotek igen (redan klart, det öppnade i veckan, red);
   att vårda Höje å-området i samverkan med det kommunala å-rådet;
   att fortsätta samarbetet med föreningen för Flackarps mölla;
   att fortsätta medverkan med Haiku-gruppens verksamhet i ABF-lokalen;
   att verka för att en estrad byggs vid Klostergårdens plaskdamm.

Inga kommentarer: