2016-04-21

Promenad i vårlandskap

Söndagen 24 april kl 14
Samling på Kyrktorget, Klostergården

Vi går längs Gröna stråket ner till Höje å, fortsätter längs dammarna, tar gångvägen upp mot Väster men viker av genom industriområdet och återvänder längs Maskinvägen förbi den planerade stationen och över korpfotbolls-planerna.
   Under vägen information om ev hus på korpfotbollsplanerna, förlängning av Sunnanväg under järnvägen till Värpinge, ny bro över Höje å, dammarnas framtid och platsen för en ny stadsdel.
   Vi kollar förstås tillgången på goda nässlor, blommande plommonträd, gräsänder, bläsänder, svanar, doppingar och storskarvar.
   Deltagarna i promenaden kan frivilligt bidra med 20 kronor till Byalaget.

Inga kommentarer: