2016-05-19

Både socialdemokraterna och de borgerliga partierna är rädda för dem av Gunnar Stensson

Det svenska skolsystemet gynnar rika barn, missgynnar fattiga och möjliggör vinster för riskkapitalbolag. Detta leder till att skolan blir alltmer segregerad, att integrationen av flyktingbarn blir allt omöjligare och att eleverna blir allt okunnigare.
   Tio procent av landets skolor tar emot hälften av alla nyanlända flyktingbarn. Nästan 1000 skolor har inte tagit emot ett enda.
   Den svenska skolan favoriserar barnen till medel- och överklassen. De väljer skola direkt på BB eller bor i det dyra område där en bra skola ligger.
   Systemet kallas av förespråkarna ”fritt skolval” (kolla nästa gång fullmäktige debatterar skola), men fritt är det bara för den som har informationsövertag eller mycket pengar. Annars finns det inget fritt alls med systemet.
   Vad alla vet men ingen vill säga högt är att både socialdemokraterna och de borgerliga partierna är rädda för sina välbärgade väljare. Och att denna rädsla står i vägen för vad som behöver göras.

Men det kommer andra förslag till lösningar.
De senaste dagarna har det kommit tre stycken:
 1 Friskolornas riksförbund och Sveriges kommuner och landsting vill sänka kunskapskraven i grundskolan och ge rektorerna större frihet.
 2 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle vill ersätta gymnasiets kursbetyg med ämnesbetyg, koppla de nationella proven till skolans betygsättning och kraftigt begränsa möjligheten till vinst
 3 Skolkommissionen vill i sitt andra delbetänkande ge staten större inflytande över skolorna och tvinga alla elever att välja skola.
   Förslag nummer 1 kan vi bortse ifrån. Räven vill få det lättare att komma in i hönsgården.
   Förslag nummer 2 är mer seriöst. Vi ska komma ihåg att de företagare som ägnar sig åt verklig produktion och inte bara finansiell vinstjakt faktiskt har behov av kompetent arbetskraft.
   Förslag nummer 3 vill öka statskontrollen, inordna lärarna i ett hierarkiskt system i stället för det jämställda och förvandla det ”fria valet” till tvång. Skolkommissionen är maktlös inför problem som den faktiskt urskiljer.

Samtliga förslag tassar runt de problem som orsakas av att skolsystemet är utformat så att det gynnar de rika eleverna, missgynnar de fattiga och möjliggör vinster för riskkapitalbolag.
   Björklund och Gustav Fridolin debatterade i skilda media skolkommissionens delbetänkande i måndags. Ingendera närmade sig de verkliga problemen. Båda framstår som inkompetenta – och självgoda.

Inga kommentarer: